Reklama
Reklama

Archív článkov

Gazdovanie bez  zodpovednosti

Vždy platilo a všeobecne platí aj dnes známe porekadlo „ prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“. Pre hospodárenie s verejnými zdrojmi a verejným majetkom to platí viacnásobne. Ibaže politici, verejní činitelia, celá verejná správa a samospráva akoby si to po roku 1989 neuvedomovali. Prečo aj, veď plošnými...

Hospodársky rast sprevádzaný rastom nezamestnanosti, zadlžovania občanov, štátov a rastom chudoby.

Globalizácia vedená fetišom rastu zisku a bohatstva v rukách finančnej oligarchie, implantovaná pod rúškom tzv. demokracie plne ovládla naše životy. Svet, Európska únia, eurozóna a Slovensko koncentrujú svoje úsilie na ekonomické a sociálne...