Reklama
Reklama

Archív článkov 

Aj v Bratislave sa – ako v jednom zo 400 miest na celom svete –  v sobotu 25. mája 2013
konal Pochod proti Monsantu, pochod proti geneticky modifikovaným organizmom. Miestom
stretnutia protestujúcich bolo Námestie SNP, kde boli infostánky viacerých organizácií
a úvodné vystúpenia. Po nich sa účastníci vybrali k ...

Aj v tohoročný 9. máj sa na Slavíne odohrával tradičný rituál: štátni a vládni činitelia, diplomatickí zástupcovia veľvyslanectiev, činitelia mesta a župy, protifašistickí bojovníci dôstojne, za zvukov posádkovej hudby kládli vence a kytice. Pre niektorých divákov možno až dojímavá ceremónia. Nebolo tých divákov málo, ale predsa...

Už vlani...

Môj výber zo zbierky Petrolejka v daždi súvisí s tým, akú poetiku uprednostňujem, aká poézia ma oslovuje, akú poéziu mám rád. Neznamená to, alebo radšej pozitívne, chcem tým povedať, že ma oslovujú básne (nielen Holečkove), v ktorých je až v aforistickej skratke (lebo skutočný aforizmus je básňou) vyjadrený pocit či múdro, alebo v ktorých ide o úprimné – a zrozumiteľné...