Reklama
Reklama

Archív článkov

Kritika ekonomického růstu, jeho neudržitelnosti a jeho škodlivých dopadů na přírodu patří od přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století  k hlavním tématům ekologicky inspirovaných myslitelů. Tato kritika na jedné straně ukazuje hlubokou iracionalitu ekonomického systému, který si namlouvá, že v omezeném prostředí je možno růst neomezeně. Na tomto zjevném...

V polovici septembra sa v Múzeu veľkej vlasteneckej vojny v Kyjeve konala prezentácia knihy Jozefa Leikerta Pominuteľnosť, ktorú vydalo kyjevské vydavateľstvo Veselka. Na prezentácii sa zúčastnil aj veľvyslanec SR na Ukrajiny Pavol Hamžík, ktorý vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Slovensko nie je rozlohou veľká krajina a nemôže sa s inými krajinami...

Je mnoho názvů pro současnou dobu a systém, v němž žijeme. Někdo mluví o postindustriální společnosti, někdo o společnosti vědění, jiný o společnosti nadbytku, další o neoliberalismu a další o globálním kapitalismu. V oběhu je několik desítek různých označení. Nyní se do veřejného prostoru dostalo slovo krize a vrhá stín na všechna pojmenování. Ale můžeme ji připojit ke každému pojmenování,...

 

Daniela Příhodová (nar.15. 4. 1941 v Nesluši pri Kysuckom Novom Meste) je súčasná slovenská prozaička. Štúdium dokončila na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Knižne debutovala v roku 1977. Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina, ktorý viedla od jeho vzniku (1992) až do roku 2000.
Knižné diela: Hra s ozvenou, Obžalovaná...

Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Úvod (Peter Juza)Vlastenec a Európan Vladimír Clementis - Vladimír FaičVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter MináčVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Peter LizákVlastenec a Európan Vladimír Clementis - Elena Londáková

...

Dnešný svet je komplikovaný a popretkávaný pestrou architektúrou rôznorodých  politických vplyvov a záujmov, čo so sebou prináša celý rad niekedy celkom neočakávaných výziev. Vysoká frekvencia zmien a ich nepredvídateľnosť akoby sa už pomaly stali normou medzinárodných vzťahov. Žijeme v období dynamických procesov a nástojčivých konfrontácií s potrebou riešenia...

K napsaní tohoto příspěvku mne inspirovalo dnes nejdiskutovanější téma – metylalkoholový skandál v České republice. Má „na kontě“ přes půl třetí desítky obětí jenom v Česku. O bratrském Slovensku a možná „bratraneckém“ Polsku nemluvě.

Událost je jednoznačně symptomem společenského úpadku. Naší nynější krize, řečeno s Masarykem. Vždyť také přivolaný...

Prvú časť nájdete tu>>

Druhú časť nájdete tu>>


Mladšie generačné skupiny sovietskych povojnových maršalov

V 60. rokoch dochádza ku kvalitatívnej zmene podmienok vedenia vojen ako aj  vojensko-strategického myslenia, keď mnohé axiómy z druhej svetovej (Veľkej vlasteneckej) vojny prestali platiť. Vzhľadom na...

A opäť, hádam už po dvadsiaty prvý raz, boli medzi účastníkmi pochodu aj niektorí z mladých autorov, združení okolo Dielne Nového slova, ktorú viedol Vojtech Kondrót, a členovia bývalej MDĽ. Dnes sú to už ženy a muži v strednom veku, ktorí na Clementisovu cestu už chodia aj so svojimi deťmi. A od začiatku deväťdesiatych rokov sú vždy ubytovaní na Chate Zbojská....

Do môjho obchodu včera prišla žena s rozkošným asi trojročným dieťaťom. Nič zvláštne by sa nedialo, keby sa po pár minútach medzi regálmi nerozplakala. Ihneď som reagoval. A tak som si vypočul jej príbeh.

Jarka býva druhý rok v Pentagóne, neslávnom bytovom dome vo Vrakuni. Po rozvode s manželom jej zostali dve deti, plno dlhov, práca upratovačky. Už 15...

Ještě nedávno se v části světa při slavnostních příležitostech hrála a zpívala Píseň práce. Mnozí pamatujeme rozjásané prvomájové průvody v ulicích našich měst. Nerudův fejeton První máj 1890 byl součástí školní výuky. A dnes – mlčení, podivné vyčkávání.

Nejen pustošení přírody, ale i dramatický úbytek hospodářské potřeby živé lidské práce spojenými silami ohrožují globalizovanou...

V minulom roku usporiadali sme na pôde Múzea Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 – 1945 v Kyjeve jednu z najvýznamnejších výstav slovenskej výtvarnej kultúry v zahraničí. Skutočne malo nesporne pozoruhodný význam, keď k výstavnému celku originálov výtvarných diel zo Slovenska pribudol samostatný muzeálny výstavný celok Ukrajinci v bojoch na slovenskom území....

Vo všeobecnosti je známe, že veľká časť slovenskej verejnosti, a to nielen z oblasti kultúry, už roky trpne prijíma zhubné pôsobenie niektorých programov komerčných televízií na vnímanie a psychiku najmä mladého diváka, ale je pravda, že často urážajú vkus, zaužívanú slušnosť a etické vedomie každého kultúrne zmýšľajúceho občana.

Ak sa na prvý pohľad zdá...

Keď Vladimíra Clementisa popravili, mal som päť rokov. Nechápal som a ani som nemohol chápať súvislosti, nevedel som a ani som nemohol vedieť, kto je to Vladimír Clementis. Zostala mi však hlboko v pamäti vrytá zvláštna spomienka. Môj otec, ktorý bol v tom čase železničiarsky odborár, stál pri zapnutom rádiu a so vzrušením, pohnutím i strachom počúval priamy...

Ako sa už mnohokrát povedalo, základom dnešnej dlhovej krízy je obrovská príjmová nerovnosť vygenerovaná v posledných štyridsiatich rokoch. Od  šesťdesiatych rokov sa napríklad HDP Spojených štátov zvýšilo trikrát. To na prvý pohľad vyzerá celkom  optimisticky. Ak sa však pozrieme na problém redistribúcie takto vytvoreného bohatstva, tak zistíme, že priemerný plat...

Prvú časť nájdete tu>>


Menovanie prvých sovietskych maršalov

Vznik sovietskej moci bol sprevádzaný sériou predtým nevídaných radikálnych spoločenských zmien. Veľká časť prvkov novej moci mala objektívne charakter spoločenského experimentu, prinášala mnohé komplikácie a zásadným spôsobom menila nielen prax ale aj teóriu ekonomiky,...

Veľa mojich spolužiačok sú dnes učiteľky. Tak isto zákazníčok v našom obchode. Počas  štrajkového dňa som mal možnosť hovoriť s nimi o tom, čo sa reálne v našich školách deje. A poviem vám, sú to smutné príbehy, ktoré svedčia o tom, že sme jednu dobu na modernizáciu, nielen tú materiálnu, prespali. V mojej hlave sú dve kacírske myšlienky, ako možno vylepšiť tento...

Náhodou som skúšal hľadať v Googli na zahraničných serveroch meno Clementis. Ruský našiel clematis, nádherný kvet, vyrastajúci z pletiva pripomínajúceho lianu a svojou geometriou symbolizujúc estetiku. Metaforicky možno za tým vytušiť ideu slovanstva, ktorá zohrala u Vlada Clementisa úlohu vnútornej pružiny a spojiva zároveň. Francúzsky filozof J. Rancière prvotnú...

Nedávno poľský prezident Bronislav Komorowski vyjadril zámer (či už rozhodnutie?), že jeho krajina si musí zabezpečiť protiraketovú obranu vlastným poľským štítom, ktorý však môže byť v budúcnosti súčasťou aliančného dáždnika. Neskôr bolo doplnené, že v spolupráci s Francúzskom a Nemeckom. Zároveň prezident povedal, že investície do poľských ozbrojených síl nemajú...

Nedávne „dvojičkové“ výročie druhej svetovej vojny – jej začiatku (1. septembra 1939) a ukončenia (2. septembra 1945) – bolo inšpiráciou na nevšedné zamyslenie. Aj keď ide o udalosti, ktoré majú už takmer 70 rokov, stále sa stretávame (a asi budeme stretávať) s pokusmi o ich dezinterpretáciu, spojenými s politickými a ideologickými pohľadmi či skôr pohnútkami. Týka...

Vážená pani podpredsedníčka (Jana Laššáková, SMER-SD – pozn. red.), ďakujem za precíznu analýzu a najmä tú komparáciu so štátmi Európskej únie, ktorá jasne ukazuje, že Slovensko sa touto zmenou konečne posúva od banánového, latinskoamerického, polootrokárskeho režimu k tomu, čo je typické pre Európsku úniu, pre Európu - k sociálnej ochrane a k rovnováhe. Ja...

Súhlasím s ním, že nie sme ovce, ale túto problematiku vidím inak, a hlavne som ju zažil inak. Vo Veľkej Británii (posledných šesť rokov môj dočasný domov) som zažil niečo, čo sa dá pokojne nazvať socializmom v priamom prenose. Volá sa to National Insurance – sociálno-zdravotné poistenie.  Ani stopy po súkromnom sektore, ani náznak platenia poplatkov v nemocnici či...

Narodil sa 20. septembra 1902 v gemersko-malohontskom mestečku Tisovec. Jeho otec, skalický rodák, tam prišiel za učiteľa cirkevnej ľudovej školy. Po predčasnej smrti prvej manželky, s ktorou mal syna Dušana, sa oženil druhýkrát s Máriou Adelou Vranou, s ktorou mal dcéry Oľgu, Boženu a Vieru a synov Miroslava a Vladimíra. Deti vyrastali v láskyplnej rodine, plnej...

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>

...

Stránky

Autor