Reklama
Reklama

Archív článkov

Rozdiel medzi nepodarkovým kusom odevu a nepodarkovou knihou je len v tom, že odevný nepodarok človek neodloží do skrine, ale vráti ho do obchodu. A žiada späť, čo zaň zaplatil. V prípade knihy by mala reklamácia nádej na úspech zrejme iba vtedy, ak by čitateľ zistil chýbajúce či poprehadzované strany, poškodenú obálku, rozpadávajúcu sa väzbu, teda nekvalitu...

Publikácia vyšla k 70. výročiu univerzity, ktorá vznikla v roku 1940 ako Vysoká škola obchodná, a je prierezom sedemdesiatich rokov jej a predstavením osobností, ktoré sa v slovenskej ekonomickej vede objavili a mali významný vplyv nielen na vysoké školstvo, ale aj na teóriu ekonómie a teda aj na slovenskú spoločnosť.
      Kniha, povedal v úvode moderátor...

Proces politické a ekonomické transformace zemí střední a východní Evropy nabízí vynikající příležitost analyzovat systémovou změnu a využití historického revizionismu.

Transformační proces zemí východního bloku byl nesmírně důležitý a to nejen pro ně. Výběr vlastní transformační cesty byl dosti omezen. Washingtonský konsenzus jako soubor jediných...

Horúci letný deň. Pohoda 2012. Cirkusový stan Dobrá krajina a v ňom debata Etika médií. Štvorica, ktorú by ste možno nespájali (?),  diskusia, ktorú nesmiem premeškať. Môj osobný highlight festivalu, dramatické vystúpenie, dej ktorého je dopredu známy. Intuíciu môžete pokojne nechať doma. Pravda je totiž úplne jasná a očividná - o etike v médiách debatuje sexi „...

To už mal za sebou aj novinárske ohlasy, ktoré vyprovokovala svojimi vyhláseniami iniciátorka projektu modelka Martina Šrámková. Neskrývala totiž svoje sympatie k „ostrovu slobody“, čo potom viedlo k reakciám, že tak Markíza ako STV nehodlali tento dokument odvysielať. Neviem, ako sa situácia vyvinula neskôr a či išlo teraz o premiéru alebo reprízu spomínaného...

V britskom neoliberálnom časopise The Economist sa tento týždeň objavila pozoruhodná ilustrácia. Ide o kreslený príbeh, ktorý má dva diely. Prvý diel ukazuje tučného, rozšafného kocúra vo fraku a s cylindrom. Kocúr symbolizuje - kapitalizmus. Áno, ja viem, toto slovo sa na Slovensku nepoužíva, lebo vás okamžite označia za komunistu. Ale „komunisti“ z The Economist...

Ešte sa nestalo, aby policajný radca Augustín Zérer pozval reportéra Bratislavských novín AZ Antona Zárubu na obed.
     Keď reportér telefonoval na Zemské policajné riaditeľstvo a požiadal policajného radcu o krátke stretnutie, ten mu nečakane navrhol, aby sa stretli niekde v meste a potom ho prekvapujúco pozval na obed.
     „Budeme mať viac súkromia,“...

Dvaadvacátého června 2012 odvolal paraguajský Senát prezidenta Fernanda Luga s odkazem na článek ústavy, který dává Senátu právo sesadit prezidenta pro „špatný výkon funkce“. Lugo byl zvolen před třemi léty a jeho funkční období mělo skončit v dubnu 2013. Podle platných pravidel mohl být prezidentem pouze po jedno období.
       „Špatný výkon funkce“ se týkal...

Dve udalosti, keď sa Lúčky dostali na prvé stránky novín – snem liptovských zemanov a vzbura proti maďarizácii, nemali želateľný efekt. Napriek tomu úsilie Jána Bobuľu o vytvorenie koalície liptovského zemianstva a slovenských vzdelancov nevyšlo naprázdno. Niektorí liptovskí zemania potom s nostalgiou spomínali skôr na výkony slávneho huslistu Jozefa Piťu, ktorými...

Keď som na prelome jari a leta 2012 zbadala vo výklade kníhkupectva v centre Bratislavy knihu Jána Čomaja Drotárska odysea, ktorú vydala Matica slovenská, zostalo mi všelijako. A nie iba pre spomienku na rané detstvo, keď v našej kuchyni zavše sedávali drotári reparujúci puknutý či prederavený riad. Aj pre pocit akejsi horkosti.

Napriek vedomiu, že k ...

Doktor Weineger sedel za svojím úzkym stolom, prehŕňal sa v hŕbe dokumentov a fotografií a tváril sa mimoriadne vážne. Na stole svietila nízka stolná lampa so zeleným tienidlom a vrhala po pitevni bizarné tiene. Súdny lekár ako obyčajne fajčil cigaru, potil sa a bielou vreckovkou si utieral čelo. Hoci na kamennom stole neležalo žiadne telo, v miestnosti bolo cítiť mŕtvolný pach formaldehydu,...

Jozef Banáš (1948), prozaik, dramatik, diplomat a politik. Jeho literárna tvorba je tematicky a žánrovo rozmanitá, prvá kniha mu vyšla až v roku 2000 a od roku 2006 každý rok prichádza s novou knihou – Lepší ako včera (2000), Politicum tremens (2006), Idioti v politike (2007), Zóna nadšenia (2008), Zastavte Dubčeka! (2009), Deň do večnosti (2010), Kód 9 (2010),...

Maďarský prozaik svetového kalibru Sándor Márai, narodený v roku 1900 v Košiciach, sa dostáva čoraz viac do povedomia slovenského čitateľa zásluhou koncepčného prístupu vydavateľstva Kalligram L. Szigetiho, ktorému sa podarilo vydať jeho ďalšiu prózu – psychologickú románovú novelu Rozvod v Budíne (Kalligram, Bratislava 2011, preložila Jitka Rožňová).
...

 

Ján Tazberík (1950), rodák z Rimavskej Soboty, debutoval básnickou zbierkou Pramene svetla (1977), po nej vydal zbierky Rozpätie jasu (1983), Interpunkcia svetla (1990). Spolu s V. Brožíkom napísal monografiu Dialektika umeleckej kultúry (1988). Recenzentsky komentuje súčasnú slovenskú literatúru.

Zbierka Spod hladiny kameňa, kolekcia premyslenej a „premýšľavej“...

Narastanie chaosu vo svetovej politike, spôsobené do značnej miery aj krutosťou a nezmyselnosťou vojen rozpútaných Západom v 21. storočí, núti časť sociálne kriticky zameraných odborníkov, ale aj verejnosti k tomu, aby čoraz dôraznejšie poukazovala na potrebu hľadania nových spôsobov riešenia problémov medzinárodnej bezpečnosti. Jednoznačne z nich vyznieva...

Richard Nemanický bol očividne dobre naladený; na stretnutie s reportérom prišiel v elegantnom obleku, bol uvoľnený a dával najavo, že sa teší zo spoločného obeda. Rýchlo našli spoločnú reč: už po prvom poháriku začali spomínať na zvláštne udalosti v nemanickom kaštieli, na Kaťju a jej sestru, na falošného zemana a zhodu okolností, ktoré vystrašili ľudí v kaštieli...

Blízko lesa prechádzam pravidelne okolo záhrady. Skultúrnený kúsok pôdy lemujú liesky, okolo nich sa okrúcajú úponky fazule, zemiaky v riadkoch okopcované,  v dvoch starých vaniach, prikrytých strieškou z igelitu vyhúknuté papriky, paradajky vyviazané k tyčkám, v hriadkach kučeravý petržlen a mrkva, na okrajoch hlávky šalátu. V debničkách od ovocia vypestované...

Z krátkodobého hľadiska za zmysluplné považuje návrh opatrení vlády na ich konsolidáciu. Sme si vedomí, že dlhodobé opatrenia, založené na štrukturálnych reformách, znížení daňových únikov a zefektívnení nákupu tovarov a služieb, najmä verejného obstarávania, si vyžadujú dlhší čas.

Upozorňuje však na skutočnosť, že vláda sa doposiaľ sústredila najmä na...

Oblast kolem londýnského stadionu pro olympijské hry, které začnou přibližně za čtrnáct dní, začíná vypadat jako vojenská okupační zóna. Olympijské hry jsou ohniskem největší britské bezpečnostní mobilizace od konce druhé světové války, píše v deníku Guardian Seamus Milne.

Na londýnských ulicích je už přítomno asi 13 500 vojáků. Je to více vojáků, než má...

Rozsah tvorivých aktivít Daniela Heviera (1955) má obdivuhodnú šírku. Okrem vydavateľských počinov má na konte desiatky básnických kníh pre dospelých i pre deti, textov pre spevákov a skupiny, vynikajúcich filmových literárnych našepkávačov, voľne prístupných na webe youtube.com, napísal aj viacero prozaických kníh a esejí.

Nateraz poslednou takou...

Na stretnutí boli predstavené priority nastavajúceho polročného predsedníctva Cypru v Európskej únii, spomedzi ktorých najviac zarezonoval dôraz na hodnoty solidarity, kohézie a ekonomického rastu. Cyprus plánuje posilniť aj sociálnu politiku, najmä ochranu detí a seniorov. Keďže na Cypre v súčasnosti vládne komunistická strana AKEL, dôraz na sociálnu oblasť sa dal...

Vyplýva to jednak z uvedeného knižného výberu novinárskej tvorby tohto absolventa a úspešného doktoranda London School of Economics, no aj zo životného postoja Michala Poláka (1976), mládenca, čo už v skorej mladosti ako stredoškolák udivoval zrelými článkami v ľavicovom Novom slove, neskôr, po nežnej revolúcii, v Novom slove bez rešpektu, a napokon v Slove, ktoré...

Na stránke sa hovorí: „Projekt vznikol na vlastné náklady autora Juliána Bosáka ml. ako nezávislá iniciatíva zachytiť slovenské ľavé spektrum v jeho rôznorodosti s jeho definovaním sa, hodnotením momentálneho stavu a víziami do budúcna. Oslovených bolo cez 100 ľudí, ktorí majú viac či menej blízko k ľavému spektru, následne vznikla táto mozaika názorov, ktorá je...

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS), ktorá zodpovedá za riadenie oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid, dlhodobo trpí na podivuhodné postupy. Výsledky kontroly OECD pred dvomi rokmi si vyžiadali zmeny v kritériách pri posudzovaní projektových návrhov. No omnoho vážnejšie sú informácie z posledného výberu projektov zahraničnej...

Giordano, Mozart, Puccini, Bellini, Verdi a jeden koncert árií obsahoval predjubilejný ročník nášho jediného letného operného festivalu. S nástupom nového tisícročia jeho umelecká úroveň ešte vzrástla, no udržať ju nie je ľahké. Na tomto ročníku by som ocenil predovšetkým dramaturgickú rôznorodosť ponúkaných predstavení. Vzhľadom na domáce publikum, ktoré predsa...

Stránky