Reklama
Reklama

Archív článkov

Intelektuálne, ale aj prakticko-politické aktivity Vladimíra Clementisa sa začali už v študentských časoch v prvej polovici 20. rokov a nasledujúcich vyše 25 rokov nimi vstupoval do spoločenského života, politiky i médií. Už v decembri 1922 (v 21. roku svojho života) publikuje v Mladom Slovensku prvý článok.

Niekedy sa V. Clementis označuje aj za prvého...

Prvú časť nájdete tu>>

Druhú časť nájdete tu>>


Mladšie generačné skupiny sovietskych povojnových maršalov

V 60. rokoch dochádza ku kvalitatívnej zmene podmienok vedenia vojen ako aj  vojensko-strategického myslenia, keď mnohé axiómy z druhej svetovej (Veľkej vlasteneckej) vojny prestali platiť. Vzhľadom na...

Prvú časť nájdete tu>>


Menovanie prvých sovietskych maršalov

Vznik sovietskej moci bol sprevádzaný sériou predtým nevídaných radikálnych spoločenských zmien. Veľká časť prvkov novej moci mala objektívne charakter spoločenského experimentu, prinášala mnohé komplikácie a zásadným spôsobom menila nielen prax ale aj teóriu ekonomiky,...

Nedávne „dvojičkové“ výročie druhej svetovej vojny – jej začiatku (1. septembra 1939) a ukončenia (2. septembra 1945) – bolo inšpiráciou na nevšedné zamyslenie. Aj keď ide o udalosti, ktoré majú už takmer 70 rokov, stále sa stretávame (a asi budeme stretávať) s pokusmi o ich dezinterpretáciu, spojenými s politickými a ideologickými pohľadmi či skôr pohnútkami. Týka...

Krvavé leto v Sýrii sprevádzané silnou dezinformačnou kampaňou naznačuje, že sa blíži ďalší veľký vojensko-politický neúspech Washingtonu. Bude však odlišný od toho, čo sa Washingtonu „podarilo“ dosiahnuť (či skôr utrpieť) vo vojnách v Afganistane a Iraku.

Bude aj iný ako cynický líbyjský scenár s jeho ukrutnosťou a ničivosťou, ktorý sa, našťastie pre...

Narastanie chaosu vo svetovej politike, spôsobené do značnej miery aj krutosťou a nezmyselnosťou vojen rozpútaných Západom v 21. storočí, núti časť sociálne kriticky zameraných odborníkov, ale aj verejnosti k tomu, aby čoraz dôraznejšie poukazovala na potrebu hľadania nových spôsobov riešenia problémov medzinárodnej bezpečnosti. Jednoznačne z nich vyznieva...

Tento stav nie je náhodný a nevznikol náhle. Vo svojom jadre je výsledkom pokračujúcej a narastajúcej deformácie deľby bohatstva a moci vo svete v dôsledku čoraz bezohľadnejšieho presadzovania zištných záujmov kapitalistických (západných) hospodárskych a politických elít.

Najstaršie korene týchto procesov podľa teórie sveto-systému Immanuela Wallersteina...

Pred týždňom sa skončil najväčší summit NATO v jeho histórii. Na summite sa zúčastnili hlavy štátov a vlád 28 členských štátov a 13 štátov označených za partnerské (Austrália, Fínsko, Gruzínsko, Japonsko, Jordánsko, Južná Kórea, Katar, Maroko, Nový Zéland, Rakúsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko a Švajčiarsko). Okrem nich boli zastúpené na rôznej úrovni aj ďalšie...

Začiatok 21. storočia sa v sociálnych vedách charakterizuje aj v spojení s narastajúcou chaotickosťou procesov vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach spoločenského života, ktorú sprevádza čoraz menšia čitateľnosť a predvídateľnosť diania vo svete a jeho vývoja. Viacerí sociológovia, napr. Zygmunt Bauman a Jan Keller, kriticky poukazujú na narastajúce...