Reklama
Reklama

Archív článkov

V dňoch 12. až 16. novembra 2012 sa konala konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie. Pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu...

Prvú časť textu som urobil ako stenografický záznam
mojej životnej a myšlienkovej cesty. Chcel som si len
overiť, či je tento spôsob uvažovania prijateľný pre Slovo.
Po jeho uverejnení môžem teraz už s väčším pokojom
vysloviť svoju predstavu.


Ak porovnáme napríklad parnú lokomotívu s počítačom, ľahko zistíme, že medzi týmito dvomi strojmi došlo k „...

Nemyslím si, že  učitelia si vyštrajkujú viac, ako im štát môže v tejto dobe dať... Ak sa im však predsa len podarí niečo vytrucovať, budú to naši ministri musieť iným zobrať.

 


V tridsiatych rokoch minulého storočia, keď kríza vtiahla do našich miest a dedín, nikto ani len netušil, ako dlho potrvá a aké dopady bude mať na život našich predkov. Pred jej pohromou nás...

Ak porovnáme napríklad parnú lokomotívu s počítačom, ľahko zistíme, že medzi týmito dvomi strojmi došlo k „obráteniu naruby“, že vo vývoji medzi prvým a druhým strojom prebehla „pančušková transformácia“. Pokiaľ prvý stroj odštartoval novovek, postavený na logike výbuchu, teda akejsi „odstredivej geometrii“, druhý tento vývoj expanzie, excentricity, explózie...