Reklama
Reklama

Archív článkov

SNP považujem za jednu z našich najsilnejších ľavicových a skutočne vlasteneckých tradícii. SNP zároveň otvára výsostne aktuálny problém - boj proti neofašizmu a pravicovému extrémizmu. Pripájam k tejto téme svoj starší článok Kacírske úvahy o koreňoch fašizmu, ktorý je (žiaľ) naďalej aktuálny - vyberám: "Možno má Arendtová pravdu, že symbolom holokaustu nie je...

„Aká je naša národná pamäť? Kde sú ukryté naše vzpruhy a kde ťarchy. V čom je osobitosť pohybu našich dejín? A – bojím sa to opýtať: aký je ich zmysel? Naša národná pamäť je neuveriteľne mladá."

                                                               Vladimír Mináč: Tu žije národ / 1965

Na vernisáži výstavy okrem iných stručne, ale...

Etela Farkašová: Pláne//približne zapamätaného

Novela Etely Farkašovej s výraznými autobiografickými prvkami je prestrihávaným príbehom minulosti a prítomnosti spracovaným v dvoch rovinách. Nejde pritom len o dva časovo posunuté deje, ale i o dva tvorivé prístupy späté fenoménom pamäti v individuálnom i celospoločenskom ponímaní. V prvej línii sa...