Reklama
Reklama

Archív článkov

Dnešný premiér Lukás Papadímos, bývalý podpredseda Európskej banky, bol od sedemdesiatych rokoch minulého storočia členom Trilateral comission, všemohúcej lobistickej skupiny, ktorú na čele s Rockefellerom založili USA, Japonsko a EHS. Jej hlavnou ideou bolo, že za všetko zlé v kapitalizme môže priveľa demokracie. Komisia sa už odvtedy angažovala za radikálne zníženie úlohy štátu. A to je...

Pavel Branko: Proti prúdu

Pamäti muža, ktorého mama bola Ruska a otec slovenský Žid. Narodil sa na lodi na Jadrane, detstvo prežil v Hačave a študoval v Bratislave. Z nadšenia pre ľavicové ideály vstúpil do komunistickej strany. Počas fašistického slovenského štátu pracoval v odboji, za čo bol väznený a koncom vojny internovaný v koncentráku....

Historik a religionista Petr Schnur minulý rok napísal: „Bezpríkladná mediálna štylizácia Havla čoby intelektuála svetového formátu vzala národu na čas schopnosť kriticky uvažovať a pochopiť, že nad reálnou politikou nikdy nestál, ale že bol od počiatku jej plne integrovanou súčasťou.“* Dnes zažívame klimax tohto dematerializovaného obrazu, ktorý má zabrániť oddeleniu ilúzií od reality,...

Poškozování Země kulturou, jehož pochopení leží bohužel za hranicemi dnešních možností společenských věd, přiblížím na příkladu dvou pekařů. Starší a mocnější přirozená evoluce je první pekař. Mladá a opoziční kulturní evoluce je druhý pekař. Oba tito pomyslní pekaři (obě tyto evoluce), byť každý jiným způsobem a tempem, pečou - obrazně řečeno - z téže mouky, z prachu dávných hvězd. Ten je...

Pokračovanie nájdete tu:

http://richardrasi.blog.pravda.sk/2011/12/19/pokus-o-eutanaziu-zdravotnictva-im-nevysiel-2/>>

Mirizmá Kirkov

POÉZIA

Barbora Plutová

Lívia Krafčíková

Michal Molnár


PRÓZA

Vanessa Jóriová

Ria Gehrerová

Eva Mošpanová

Pokračovanie nájdete tu:

http://moje.hnonline.sk/node/9161>>

Proč si tedy John Keane zvolil jako podtitul svého životopisu Václava Havla název Politická tragedie v šesti jednáních?

V 70. letech, kdy byl Havel ještě poměrně neznámým českým disidentským spisovatelem, hrál Keane rozhodující úlohu v tom, že s ním seznamoval Západ: organizoval vydávání Havlových politických textů a stal se jeho přítelem. Hodně také učinil pro vzkříšení...


Došlo ke konfrontacím s Čínou, Pákistánem, Saudskou Arábií, Izraele, Íránem, Německem a Latinskou Amerikou. Nedá se říci, že by Spojené státy měly ve kterékoli z těchto konfrontací navrch.

Svět interpretoval přítomnost a prohlášení prezidenta Obamy v Austrálii jako otevřenou výzvu Číně. Obama řekl australskému parlamentu, že Spojené státy jsou rozhodnuty „vyčlenit zdroje...

Od podzimu r. 1968 se Havel účastnil významné tiskové diskuse s autorem Milanem Kunderou o budoucím osudu a významu Pražského jara, k němuž zaujal - na rozdíl od Kundery - značně skeptický postoj.

V Husákově normalizaci se stal Václav Havel rychle zakázaným spisovatelem. Svědčil o tom, že porážka Pražského jara znamenala naprosto radikální proměnu československé kulturní situace: "...

Od podzimu r. 1968 se Havel účastnil významné tiskové diskuse s autorem Milanem Kunderou o budoucím osudu a významu Pražského jara, k němuž zaujal - na rozdíl od Kundery - značně skeptický postoj.

V Husákově normalizaci se stal Václav Havel rychle zakázaným spisovatelem. Svědčil o tom, že porážka Pražského jara znamenala naprosto radikální proměnu československé kulturní situace: "...

Pokračovanie nájdete tu:

http://martinstunda.blog.sme.sk/c/283673/Audiencia-Vaclava-Havla.html>>

Hosť Klubu Nového slova - český politológ Oskar Krejčí

Zo zvukového záznamu spracovala Eva Blažeková

Prvú časť nájdete tu:

Predpokladom zvyšovania kvality systému je usporiadanie. Platí to aj pre spoločnosť. Nemali by preto byť práva symetrické s povinnosťami?

V zelenej knižke je úvaha aj o tomto. Keď sa počas Francúzskej revolúcie...

Jej práca na rozdiel od staršej práce jej nedávno zosnulého kolegu Miloša Blahynku (Slovenská operná dramaturgia) zachytáva dvojnásobne dlhé obdobie, ponecháva bokom otázky dramaturgické a sústreďuje sa na komplexnú charakteristiku operných inscenácií cez prizmu rukopisov rôznych režisérskych osobností. Bez toho, že by som chcel porovnávať, musím konštatovať, že autorkin prístup je podstatne...

Pokračovanie nájdete tu:

http://branoondrus.blog.sme.sk/c/283350/SaS-chce-privatizaciu-nemocnic-Preto-teraz-umoznila-jej-zrusenie.html

Najprv však samotný text iniciátora Deklarácie závislosti Josefa Šmajsa kolegom spolutvorcom:


Vážení přátelé, příznivci evoluční ontologie,

omlouvám se za zpoždění, že až nyní Vám sděluji, jak postupuje šíření myšlenek deklarace v našem domácím prostředí. Vše kolem deklarace jde jen velmi pomalu a ztuha. Napsal jsem asi padesát dopisů s ...

Hosť Klubu Nového slova - český politológ Oskar Krejčí

Zo zvukového záznamu spracovala Eva Blažeková


Pán profesor, predstavte nám svoju novú knihu.

Začnem úvodom nevhodným pre detektívky - vyzradím pointu. Prvá veta znie: „Žiadne prirodzené, nezadateľné a nescudziteľné ľudské práva neexistujú.“ A posledná veta...

Pokračovanie nájdete tu:

http://madaric.blog.sme.sk/c/283313/Osviezte-si-pamat.html>>

Pokračovanie nájdtete tu:

http://pavolpaska.blog.sme.sk/c/283268/Bez-dobrej-nalady-krizu-neprekoname.html>>

Vilikovský svoju románovú novelu uvádza mottom od prvého kozmonauta sveta J. Gagarina: „Stále neviem, či som prvý človek, alebo posledný pes.“ Výrok, ktorý môže byť či mystifikáciou historickou alebo dokonca samotného Vilikovského (u autora prózy ...večne je zelený by to nebolo nič prekvapujúce) naznačuje, že sa tón tejto 155-stránkovej knižky bude odvíjať...

Podobne ako v posledných rokoch aj teraz sa podarilo zabezpečiť pre bratislavský festival vynikajúcich zahraničných umelcov a ozaj kvalitné hudobné telesá. Pristavme sa aspoň pri niektorých.

Svetová sopránová stálica

Čestná predsedníčka BHS a najväčšia slovenská vokálna hviezda Edita Gruberová sa predstavila až dvakrát. Najprv v Dóme svätého...

Trvalo absentuje v nej najmä podpora takých zmien v štruktúre hospodárstva Slovenska, ktoré by zabezpečovali zvyšovanie konkurencieschopnosti, renesanciu slovenského poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a rozvoj zamestnanosti a zvyšovaniu sociálnych štandardov. Prístup k ekonomike často redukovali na fiškálnu oblasť a to najmä na rozpočet, znižovanie...

Stránky

Autor