Reklama
Reklama

Archív článkov

Úrad pre finančný trh (ÚFT) najneskôr do koca tohto týždňa vydá rozhodnutie, ktoré sa bude týkať obchodovania s akciami Východoslovenských železiarní (VSŽ), ktoré pred necelým mesiacom pozastavil pre podozrenie z manipulácie s ich cenami.

S cenami akcií sa manipuluje vtedy, ak ich chce ktosi lacno kúpiť a neskôr draho predať. Manipuluje sa väčšinou s...

Čaute,

volám sa Denisa, mám dvadsaťpäť rokov a chcela by som Vám napísať, ako si vážim Vašu prácu. Keďže mám priateľa Róma, veľmi dobre viem, čo je to rasizmus a aké ťažké je presviedčať ľudí, že ľudí by sme nemali deliť podľa rasy. Nikdy nepochopím, ako si dovolí majiteľ podniku, kde sa robia diskotéky, povedať, že môjho priateľa na ňu nepustia....

Rada STV minulý týždeň navrhla poslancom parlamentu za riaditeľa STV bývalého generálneho riaditeľa súkromnej TV Joj Richarda Rybníčka. Spolu s ním sa do finále dostal aj pracovník Slovenskej národnej galérie Vladimír Červenák.

Richard Rybníček (rovnako však aj jeho protivník) navrhuje zvýšenie koncesionárskych poplatkov približne na sto korún mesačne a...

(pokračovanie z Tolerancie č.22)

Každý deň sviatku (okrem šabatu) sa na záver rannej bohoslužby uchopia štyri druhy , do ľavej ruky etrog, do pravej zviazané ostatné tri druhy a povie sa nad nimi požehnanie. Musia sa vziať súčasne, ruky sa držia pri sebe, ak je jeden z nich poškodený, alebo chýba, nie je možné splniť micvu. Hovorí sa, že etrog...

Verbálna nóta, ktorú v nedeľu odovzdal americký veľvyslanec Ronald Weiser premiérovi Mikulášovi Dzurindovi, otvorila diskusiu o možnom zapojení Slovenska do ozbrojeného konfliktu v Iraku. Napriek tomu, že nóta obsahuje konkrétne požiadavky a definuje oblasti, v ktorých by mohlo byť Slovensko nápomocné, Dzurinda i Šimko o jej obsahu svorne mlčia. Zatiaľ čo koalícia sa k tejto...

VTV začínala na našom trhu ako prvá súkromná televízia. Svoj program šírila prostredníctvom satelitu a v káblových rozvodoch. Počet divákov bol prirodzene značne limitovaný, čím boli obmedzené aj možnosti získať adekvátny podiel z mediálneho reklamného balíka. Sledovanosť neprekročila nikdy viac ako 4 % a v poslednom období bolo toto číslo ešte menšie. Nepomohli ani "dohodené...

V súčasnosti vrcholia práce na programoch ľavicových strán na Slovensku. Predovšetkým v SDĽ pod novým vedením má byť na druhej časti 6. zjazdu v októbri 2000 prijatý aj jej nový program. Program zatiaľ na vnútrostranícku diskusiu pripravila i SDSS. SOP je v programových otázkach po schválení dohody so sociálnymi demokratmi viazaná úsilím o fúziu s touto stranou a predovšetkým...

Zastavenie dynamiky sektoru drobného podnikania je o to vážnejšie, že práve tento sektor sa považuje za nosnú a hybnú silu hospodárskeho rozvoja. Prejavuje sa to najmä v poklese zisku, o čosi menej v poklese pridanej hodnoty, kde malý rast zaznamenali iba u živnostníkov, zatiaľ čo počet malých a stredných podnikateľov ako fyzických osôb po poklese v rokoch 1995-1996 znovu...

Prezident Rudolf Schuster vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie novelu Trestného zákona, ktorú Národná rada SR prijala na predchádzajúcej schôdzi. Podľa nej sa kladie na tú istú úroveň propagácia fašizmu a komunizmu. Spýtali sme sa viacerých poslancov, čo si o tejto novelizácii myslia.

Ján Cuper (HZDS-ĽS): Nebol som s tým cel-kom uzrozumený a...

,,Predsedníctvo Demokratickej strany to prijalo po hlbokom a serióznom zvážení všetkých súvislostí ako znak zodpovednosti voči Slovensku,“ vysvetľoval v diskusnej relácii STV predseda DS Ľudovít Kaník, prečo jeho strana šesť dní pred voľbami sťahuje svoju kandidátku v prospech SDKÚ.

Zopakoval sa tak scenár zo začiatku mája 1999, keď sa v priamom...

Jednou z efektívnych činností ako podporiť aktivity proti rasizmu je aj LEPENIE PLAGÁTOV.

Dobrý plagát má informačnú úlohu, upozorní čitateľa už z diaľky a v priebehu niekoľkých sekúnd ho oboznámi s obsahom. Je to skutočne skvelá možnosť ako ľuďom povedať, že SME PROTI RASIZMU!

Spôsobov, ako plagáty dostať na viditeľné miesto, je...

Výskumy verejnej mienky z posledného obdobia potvrdzujú tendenciu zvyšovania nedôvery občanov k ústavným inštitúciám a jej jednotlivým predstaviteľom. Táto nedôvera sa okrem iného opiera o presvedčenie, že vo verejnom sektore sa výrazne rozšírila korupcia a klientelizmus a že hlavným cieľom pôsobenia verejných činiteľov vo funkciách je úsilie získať osobné výhody na úkor...

Slovenská televízia odvysiela 8. januára o 20.30 kontaktnú diskusnú reláciu Téma, ktorá bude venovaná problematike rasizmu. V štúdiu budú diskutovať Ladislav Ďurkovič, koordinátor iniciatívy Ľudia proti rasizmu, Tatiana Arbe z organizácie Zebra, právnik Ján Hrubala, viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak a riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Ivan...

Poslednú cestu Rudolfa Schustera do Číny sprevádzali diskusie o viacerých problémoch. Je prezidentova cesta vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov? Prečo niektorí podnikatelia cestovali v prezidentovom lietadle? Je morálne obchodovať s Čínou a nekritizovať situáciu ľudských práv?

Základnou otázkou bol význam prezidentovej cesty. Ohláseným cieľom bolo...

Občianske združenie Návrat

Je to jediná špecializovaná mimovládna a nezisková inštitúcia na Slovensku, ktorá vyhľadáva a pripravuje záujemcov o pestúnsku starostlivosť a profesionálnu výchovu a adopciu a poskytuje im ďalšie odborné služby, individuálne a skupinové poradenstvo. Umožňujeme opusteným deťom, žijúcim v detských domovoch,...

Sto dní novej vlády je dobrý dôvod na ohliadnutie sa za tým, čo v jednotlivých oblastiach sľubovala a čo naozaj dosiahla. Významné reformné kroky ohlasovala najmä v oblasti zdravotníctva, pretože prevláda názor, že systém pracuje neefektívne, panuje v ňom korupcia, prezamestnanosť, lobizmus, a biele plášte zabúdajú na pacienta a na Hippokratovu prísahu.

...

Matica slovenská a slovenské zahraničie

Tak trochu v neadekvátnom tieni súčasného pertraktovania problematiky Matice slovenskej (MS) zostáva otázka jej pôsobnosti vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Azda nebudem preháňať, keď napíšem, že ide o oblasť mimoriadne citlivú a zároveň dôležitú. Z vlastnej skúsenosti viem, že naši krajania v diaspórach veľmi...

Uznanie Magvašimu

Chcel by som vysloviť uznanie ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Petrovi Magvašimu za to, že napriek odporu, determinovanému nepochopením sociálneho dosahu opatrenia, presadil projekt verejnoprospešných prác. Prečo by sme mali zatvárať oči pred neblahou skutočnosťou, že veľké množstvo dlhodobo nezamestnaných sa pomaly, ale isto...

V poslednom čase sa Združenie Vaša vlna privatizácie (ZVVP) prezentuje v masmédiách častejšie ako riaditeľ sekcie vyšetrovania ministerstva vnútra Jaroslav Ivor so svojimi rozprávkami. Všetka česť Ing. Františkovi Mojžišovi a jeho aktivite v prospech občanov SR, aspoň tak sa o nej píše. Iba sa mi to zdá byť trocha naivné, nereálne v dnešnej hospodárskej džungli a v neúprosnom...

Poznáte jeden zo starých vtipov o Rádiu Jerevan? Poslucháči sa pýtali, či je pravda, že na Červenom námestí rozdávali Moskviče. V podstate áno, tvrdilo rádio, ale nebolo to v Moskve, no v Leningrade na Nevskom prospekte, nešlo o autá, ale o bicykel značky Sporstmen, a neprideľovali ho niekomu zadarmo, ale ho ukradli.

Nemenovaný slovenský denník minulý...

V súvislosti s voľbami ako jeden z hlavných motívov rezonuje v programoch politických strán zníženie nákladov na štátnu správu. Najjednoduchším spôsobom sa pritom zdá prepustenie „nadbytočných“ úradníkov a redukcia úradov.

Neprekvapuje ma, že niektoré strany uvažujú aj o likvidácii ministerstva kultúry (MK). Veď načo je sotva desaťročnej republike taký...

Na Slovensku pôsobí šesť aktívnych neonacistických hudobných skupín. Šírenie myšlienok rasizmu, neonacizmu, antisemitizmu a nenávisti ku všetkým, ktorí sú iní, prostredníctvom hudby nie je nič nové. Začiatkom 90. rokov po úspechu skupín ako Orlík či Tri sestry vznikla aj na Slovensku hudobná skupina KRÁTKY PROCES. Možno vďaka nevšímavosti a nezáujmu sa jej dokonca podarilo...

Emília Sičáková

Ako Transparency International Slovensko (TIS) hodnotí návrh zákona o konflikte záujmov?

- V prvom rade pozitívne hodnotím možnosť zúčastňovať sa na práci pracovnej skupiny, ktorá v NR SR pripravovala zákony zamerané na riešenie konfliktu záujmov. Domnievam sa, že pracovná skupina predložila kvalitný návrh, od ktorého sa dá odraziť ďalej....

Slovensko prijalo niekoľko dokumentov týkajúcich sa rasovej a etnickej diskriminácie:

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ratifikovaný Československom 29. decembra 1966, znovu ratifikovaný Slovenskom 28. mája 1993 s výhradou k článkom 17 a 22, Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ratifikovaný Slovenskou republikou 14....

Otázka legitimity demokratickej moci na jednej strane, ako tvrdil už Max Weber, nefunguje bez možnosti minimálneho súhlasu ovládaných s vládnucimi. Na druhej strane sa prvky priamej demokracie, o ktorých zavedenie do Ústavy Weimarskej republiky sa Weber osobne zasadil, stali príčinou jej zániku.

Dejiny minulého storočia dokazujú, že uplatňovanie...

Stránky

Kategória

Autor