Reklama
Reklama

Archív článkov

Príspevok T. Kružlíka Životné stratégie ako osobné značky (Slovo 2/2003) by som rád rozviedol na príklade ľudí, ktorí na Slovensku prešli v 20. storočí hádam najradikálnejšími zmenami v spôsobe života, keď sa pri hľadaní východísk pre svoje životné stratégie museli v historicky krátkom období vysporiadať nielen s rezíduami feudalizmu na slovenskom vidieku, ale zvládnuť i...

Kategória

Autor