Reklama
Reklama

Archív článkov

Na druhej pracovnej konferencii Futurologickej spoločnosti na Slovensku sa okrem iného diskutovalo o úrovni slovenských manažérov a podnikateľov. Je síce pravda, že sa v zložitých podmienkach modernej globalizujúcej sa ekonomiky príliš nevyznajú, ale zato dokážu pracovať za podmienok, ktoré sú pre podnikateľov z vyspelých trhových ekonomík takmer neuveriteľné.

...

V súčasnosti vrcholia práce na programoch ľavicových strán na Slovensku. Predovšetkým v SDĽ pod novým vedením má byť na druhej časti 6. zjazdu v októbri 2000 prijatý aj jej nový program. Program zatiaľ na vnútrostranícku diskusiu pripravila i SDSS. SOP je v programových otázkach po schválení dohody so sociálnymi demokratmi viazaná úsilím o fúziu s touto stranou a predovšetkým...

Zastavenie dynamiky sektoru drobného podnikania je o to vážnejšie, že práve tento sektor sa považuje za nosnú a hybnú silu hospodárskeho rozvoja. Prejavuje sa to najmä v poklese zisku, o čosi menej v poklese pridanej hodnoty, kde malý rast zaznamenali iba u živnostníkov, zatiaľ čo počet malých a stredných podnikateľov ako fyzických osôb po poklese v rokoch 1995-1996 znovu...

Kategória

Autor