Reklama
Reklama

Archív článkov

Spísaním svojich osobných memoárov sa na Slovensku zastrája kdekto. Poniektorí neohrození jednotlivci svoje dielo (neraz skutočný opus skazy) aj šťastlivo dokonajú. Prednedávnom jeden z najčítanejších slovenských týždenníkov uverejnil na dve pokračovania kapriciózne prekáračky exmilenky bývalého prominenta (spravodlivo sa však žiada poznamenať, že nielen jeho) s neveľmi známou...

Kategória

Autor