Reklama
Reklama

Archív článkov

Nasledujúci článok bol uverejnený v britskom denníku The Guardian vo februári 2007, keď Európa opäť začala nachádzať cestu z politickej paralýzy spôsobenej odmietnutím Ústavnej zmluvy. Z diskusií „obdobia reflexie“ sa začal vynárať politický kompromis – nutne nedokonalý a pre každého v niečom nevyhovujúci, z ktorého koncom roka 2007 vznikla Lisabonská zmluva. Bronislaw Geremek...

Kategória

Autor