Reklama
Reklama

Archív článkov

V čase posledného okrúhleho výročia udalostí, ktoré vošli do dejín pod názvom Pražská jar, zostavil novinár, kritik a autor, ktorého sme neraz publikovali aj na stránkach Slova, A. J. Liehm reprezentatívnu antológiu najzávažnejších viac ako 130 textov publikovaných počas roku 1968 v rámci vtedajšej celospoločenskej diskusie. Dal jej ironický podtitul Čítanka pre deti a mládež...

Tam, kde existuje boj o politický odkaz určitej historickej udalosti, existuje aj účelový výklad danej udalosti. Tak to bolo a dodnes zostáva aj s výkladom dejín Slovenského národného povstania (SNP). Podľa historika Jozefa Jablonického možno vývoj názorov na povstanie rozdeliť do štyroch etáp či období: deformácie, rehabilitácie, normalizácie a demokratizácie, pričom treba...

Viliam Žingor (* 30. júl 1912, Bystrička, † 18. december 1950, Bratislava) Pôvodne bol úradník, pracoval v banke v Martine. V rokoch 1942 až 1943 kníhkupec v Bratislave. Počas prvej Slovenskej republiky sa vyhol nástupu do Slovenskej armády a zbehol do hôr, kde nad Bystričkou založil na jar 1944 partizánsku skupinu a v auguste 1944 lesný výcvikový tábor, v ktorom sústreďoval...

„Vlajočku som urobila ešte 21. augusta: keď sme chodievali na prechádzku pripínala som ju ku kočíku, po návrate som ju vyvesila v okne. Plagáty som spravila ráno dvadsiateho piateho. Napísala som heslá, obšila po okrajoch a nasadila na palice. Na jednom bolo po česky napísané: „At žije svobodné a nezávislé Československo!“, na druhom moje obľúbené heslo: „Za vašu i našu slobodu...

Masaker, ktorým skončila demonštrácia na pekinskom Námestí brány nebeského pokoja v júni 1989, patrí medzi rozhodujúce momenty čínskej histórie. V Číne samej je udalosť verejným tabu, v zahraničí stále výrazne spoludefinuje obraz modernej Číny. A s rovnakou úpornosťou a skresľovaním histórie, s akou sa snaží čínska politická elita udalosť zakryť, používajú kritici Číny...

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia prebehla rozvojovými, ale aj rozvinutými krajinami vlna privatizácie dodávok vody a kanalizácie. Karta sa však obracia – zvýšenie cien, slabá kvalita služieb a nesplnené sľuby podkopali vieru v mantru, že „čo je súkromné, je dobre spravované“ a na mnohých miestach preberá tieto služby pod seba opäť verejný sektor. Nadnárodné vodárenské...

Vznik voľného združenia Charta 77 patril k tým prelomovým udalostiam v dejinách Československa, ktoré nielen signalizovali budúce historické zlomy, ale zároveň vypovedali o negatívnych stránkach národných pováh Čechov a Slovákov.

Normalizačný režim sa podpisom Záverečného aktu helsinskej Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1975...

Trvalo dve storočia, kým uložili pozostatky francúzskeho spisovateľa Alexandra Dumasa st. medzi iných francúzskych velikánov do parížskeho Panteónu. Toto zdržanie malo viacero príčin, predovšetkým však Dumasovo dielo kritici nezaraďovali medzi „vážnu“ literatúru. Musela prísť „previerka časom“, aby sa ukázalo, že mnohé jeho romány sa dodnes čítajú a sú obľúbené skoro rovnako...

Tretieho septembra 1949, teda dva mesiace po zatknutí Lászlóa Rajka, oznámil generálny tajomník maďarskej komunistickej strany Matyás Rákosi Klementovi Gottwaldovi, že v procese zverejnia „tucty československých mien, ktoré poznáte“. K listu pripojil zoznam, na ktorom sa nachádzal Vladimír Clementis, jeho námestník Artur London, minister vnútra Václav Nosek, námestník ministra...

Spomienky na nacizmus nepatria iba do histórie, ale sú stále aktuálne prítomné. Stačí si napríklad pozrieť programy televíznych staníc vo svete. Na obrazovkách vidíme boje druhej svetovej vojny a hrôzy koncentračných táborov určených na vyhladenie celých národov.

Lenže nielen na televíznych obrazovkách môžeme vidieť neonacistov, ich pôsobenie cítiť v...

Udalosti po potlačení nacistického „pivného“ puču v novembri 1923 názorne ukazujú, že Hitler mal diskrétnu podporu vládnucich kruhov Nemecka. V minulom čísle sme spomínali podporu zo strany vysokých vojenských veliteľov v Bavorsku, ktorí snívali o obnove „ríšskej brannej moci“ – Reichswehru, sily, ktorá by umožnila Nemecku vyhrať novú svetovú vojnu.

...

V roku 1993 sa zvyklo hovoriť, že pre Čechov a Slovákov vytvoril rozpad Česko-Slovenska historicky novú situáciu – od vzniku habsburského súštátia v roku 1526 to bolo údajne prvýkrát, čo sa nenachádzajú v jednom štáte.

Toto tvrdenie však treba trocha poopraviť. Habsburskú monarchiu (1526-1918) nie je asi správne považovať za jednotný štát počas celej...

„Géniom priemernosti“ nazval Adolfa Hitlera český publicista Dušan Hamžík. Upozornil zároveň na dôležitý paradox. Dnes na obrazovkách televízorov vidíme iba tendenčný zostrih Hitlerových vystúpení, ktorý má zdôrazniť ich absurditu. Ten, kto však videl a počul Hitlerove prejavy, vedel, že to, „ako“ hovoril, súviselo s tým, „čo“ hovoril. Vari neexistujú aj dnes problémy, ktorých...

Na otázky typu čo by bolo keby... historici zväčša odpovedajú, že hlavnou úlohou ich vedy je čo možno najpresnejšie zistiť, čo sa stalo, a nie, čo sa mohlo stať. V práci historika môže skúmanie alternatív zohrať pomocnú úlohu predovšetkým pri stanovení príčin nejakej historickej udalosti. Skupina britských historikov porušila túto tradíciu...

V...

Všetci sme boli doteraz presvedčení, že 12. apríla 1961 sovietska raketa vyniesla do kozmu prvého človeka Jurija Gagarina. Pamätného dňa ohlásil Sovietsky zväz úspešný štart – oblet Zeme a pristátie. Tento počin sa na celom svete oslavuje ako nesporný úspech niekdajšieho Sovietskeho zväzu a Gagarin sa stal jedným z najväčších hrdinov v histórii ľudstva.

...

V starovekých dobách rímskej republiky mal úradník na svoju ochranu liktorov. Ich odznak tvoril zväzok prútov fasces. Odtiaľ pochádza aj slovo fašizmus.

Otec talianskeho fašizmu Mussolini v snahe pozdvihnúť svoj národ k niekdajšej antickej veľkosti uvrhol ho do najväčšej katastrofy. Povýšil štát nad každú inú náboženskú a občiansku au-toritu. Fašistická...

Náboženský synkretizmus je splývanie vieroúk a obradov rozličných náboženstiev. Vyskytoval sa pri vzniku a šírení každého náboženstva, aj kresťanstva, ktoré v zmenenej forme obsahuje prvky starých orientálnych a antických kultov i prapospolného uctievania nadprirodzených bytostí.

Prvým príkladom synkretizmu je modlitba. Zachovala si magický charakter...

V čase, keď na Slovensku vrcholí horúčkovitá predvolebná kampaň vyše dvadsiatich politických subjektov, zasiahla do emocionálne rozpálenej a vnútorne rozladenej spoločnosti aj hierarchia katolíckej cirkvi dvoma dokumentmi, a to Pastierskym listom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a letákom arcibiskupa Jána Sokola Modlitba pred voľbami.

Najmä letáčik...

Roku 1972 sa dostalo 250. výročie narodenia ukrajinského humanistického filozofa a spisovateľa Hryhorija Savyča Skovorodu (1722-1794) do kultúrneho kalendára UNESCO. Svet si vtedy pripomenul dielo významnej osobnosti, ktorú ruský slavista B. Nikoľskij nazval „ukrajinským Sokratom“.

Keď budeme tento rok sláviť 280. výročie narodenia tejto veľkej postavy...