Reklama
Reklama

Archív článkov

Úvaha o Vianociach takmer automaticky vyvoláva úvahu o Charlesovi Dickensovi, a to z dvoch veľmi dobrých dôvodov. Na úvod uvedieme, že Dickens je jeden z mála anglických spisovateľov, ktorí naozaj písali o Vianociach. Vianoce sú najobľúbenejšou anglickou slávnosťou, literatúry o nich je však zarážajúco málo. Máme koledy, väčšinou zo stredoveku, za hrsť básní od Roberta Bridgesa...

Každý piatok stojím spolu s dvadsiatimi až tridsiatimi staršími i mladšími priateľmi na rušnom rohu jednej ulice mesta Claremont v Kalifornii. Držíme transparenty s nadpismi „Vráťte našich vojakov domov“, „Vláda je voči veteránom neférová“ alebo „Aint Gonna Study War No More“. Stojíme tu už päť rokov – rovnako ako ďalší americkí občania v celej krajine. Dnes sa stáva už len...

Deregulácia či privatizácia autobusovej dopravy vedie k zníženiu - v niektorých prípadoch absolútnemu – mobility rodín z nízkopríjmových skupín. V moderných spoločnostiach má takéto vylúčenie drastické dôsledky – doprava je totiž nevyhnutnou súčasťou života. Jedna z televízií nedávno odvysielala reportáž o tom, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade rozhodli o zrušení...

Nakladatelství Filosofia vydalo pod názvem Iluze liberální spravedlnosti soubor esejů profesora politické filosofie na Oxfordské univerzitě Geralda A. Cohena. Cohen je jedním z hlavních představitelů tzv. analytického marxismu, jehož koryfejové sami sebe poněkud ambiciózně označují za No Bullshit Marxists („marxisty bez keců“). Nejznámější Cohenovou knihou je titul Karl Marx’...

Prvého mája sa hranice Holandska dokorán otvorili pracujúcim z Poľska a z ďalších krajín, ktoré sa stali členmi Európskej únie v roku 2004. Podľa správ Holanďania nevyhnutne potrebovali pracovné sily spomedzi imigrantov. Čo však priniesla táto migračná vlna pracujúcich domovskej krajine? Poslanec za holandskú Socialistickú stranu (SP) a odborník na politiku zamestnanosti Paul...

Nový návrh zmluvy EÚ – neprehľadná spleť určená k odradeniu od akejkoľvek debaty – vôbec nezohľadňuje dôvody, ktoré viedli občanov pred dvoma rokmi k tomu, že hlasovali proti nej. Experti s mandátom od hláv štátov a parlamentov Európy sa pokúšajú opätovne pripojiť všetky tie nové prvky, ktoré boli obsiahnuté v ústavnej zmluve odmietnutej v referende vo Francúzsku a Holandsku, k...

Človek nemusí byť absolvent žurnalistiky, aby mu bolo jasné, že médiá stále viac vplývajú na náš život a že ustavične stúpa aj podiel spoločnosti na masovej komunikácii. A jasné je aj to, že v tomto procese predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu práve tí, ktorí sa voči vplyvom médií považujú za absolútne imúnnych. Podobne zraniteľná skupina, ktorá je navyše významnou cieľovou...

Neexistence třídních diskrepancí, vypulírované třídní vakuum a na zástavě heslo: „Všichni plujeme na jedné lodi.“ Takovýto obraz života v kapitalismu je nám dennodenně podáván na podnose z plastu v bufetech McDonaldu, na televizní obrazovce, na stránkách novin, na billboardech – prostě na každém rohu. Pokusíme-li se o jakési zhuštěné shrnutí příčin a nalezení výchozího stavu,...

Hnutie, ktoré médiá nazvali antiglobalistické, predstavuje dnes asi najradikálnejšiu politickú alternatívu západného sveta. Aj napriek tomu, že k jednotnej konkrétnej predstave o „inom svete“ zatiaľ nedospelo. Útoky na toto hnutie sa zvyčajne vedú sprava, prichádzajú od obhajcov existujúceho poriadku. V dnešnom čísle Slova prinášame menej zvyčajnú kritiku zľava. Napísaná bola...

Esej, ktorú prinášame v tomto čísle Slova pri príležitosti deväťdesiateho výročia ruskej Októbrovej revolúcie, bola napísaná v roku 1990. Jej autor je francúzsky novinár poľského pôvodu, syn väzňa stalinského gulagu a „luxemburgovský“ socialista, ktorý s rovnakým nadšením vítal máj 1968 v Paríži ako vznik Solidarity v roku 1980 v Poľsku. Východoeurópske revolúcie viedli autora...

Zdá sa, že sviatok 7. novembra v Rusku pomaly zmizol. Ešte pätnásť rokov po zániku Sovietskeho zväzu to bol deň pracovného pokoja, od roku 2005 sú jeho nostalgickí stúpenci nútení demonštrovať v pracovný deň. Sviatok bol presunutý na 4. novembra, pričom podľa sociologického prieskumu väčšina obyvateľov nevie, že sa má oslavovať Deň národnej jednoty: prenesenie dátumu sviatku a...

V politickej filozofii v posledných dekádach dominovala otázka spravodlivosti a kritika liberalizmu zo strany tzv. komunitarizmu. Predstavitelia komunitarizmu (napríklad Alasdair MacIntyre) obviňovali ľavicových liberálov (napríklad Johna Rawlsa), že vo svojich individualistických teóriách prehliadajú spoločenské väzby. Komunitaristi navyše vyčítali liberálom, že za rúškom...

Prečo sú niektorí ľudia vystavení negatívnym environmentálnym dopadom viac ako iní? Ak máme dostatok pitnej vody, prečo nie je dostupná všetkým? Je spravodlivé, aby súčasná generácia žila životným štýlom, ktorý nasledujúcim generáciám zanechá omnoho nepriaznivejšie, ba až škodlivé životné prostredie? Či dokonca: Je spravodlivé, aby človek využíval, zneužíval a ničil prírodu vo...

Bratislava je bezpochyby najväčšie mesto na Slovensku. A jeho obyvatelia sú na to aj patrične hrdí. Prinajmenšom to tak vyzerá podľa jazyka predstaviteľov mesta a všetkých tých, ktorí sa pasujú do úlohy strážcov jeho exkluzivity a starobylosti. Bratislava je však aj jedným z najmenších hlavných miest v Európe. Túto jej vlastnosť hlása aj projekt na prilákanie zahraničných...

Popri tradičnej, vyše stoštyridsaťročnej Sociálnodemokratickej strane sa v Nemecku nedávno etablovala nová sila tohto spektra – Ľavicová strana (Die Linke). Jej preferencie sa dlhodobo na spolkovej úrovni pohybujú vo výške okolo desať percent. To viedlo renomovaný týždenník Die Zeit, aby sa pustil do hlbšej analýzy politických a svetonázorových postojov nemeckej populácie....

Klimatické zmeny a globalizácia zväčšujú celosvetovo nerovnosti – je najvyšší čas, aby prišla nová sociálnodemokratická éra. V podstate by mal byť vyhlásený nový sociálnodemokratický letopočet. Neregulovaný kapitalizmus vytvára strach a reakcie odporu, ktoré nemožno porovnať s ničím, čo sme doteraz zažili od pádu Berlínskeho múru – od mohutného oživenia nacionalizmu v Rusku po...

Potrat. Vražda. Genocída. Silné slová, hlavne keď sa medzi ne dá znamienko rovná sa. Kam sa hrabú všetky tie vojny a utrpenia páchané mužmi počas celých ľudských dejín. Konečne sme sa dozvedeli, kto má na svedomí najväčšie zverstvá, čo je najväčším zlom našej doby. Chýba už len dopovedať, kto to všetko zlo pácha. Ako inak, ženy. Lono matky, ktoré sme omylom považovali za symbol...

Stalingradská bitka trvala vyše dvesto dní. Priniesla zásadný obrat druhej svetovej vojny. Zničenie nepriateľských vojsk na Volge neprinieslo pre demokratickú verejnosť celej Európy nový prvok iba z vojenského, ale aj zo psychologického hľadiska. Dôležitý bol však najmä pre ľud Sovietskeho zväzu, ktorý dovtedy utrpel zdrvujúce porážky. V nacistickej ríši viali začiatkom...

Nie do roka a do dňa, ako vlani tvrdili predstavitelia Múzea SNP v Banskej Bystrici, ale presne do roka sa podarilo splniť sľub daný účastníkom vlaňajšieho Stretnutia generácií v Kališti. Osemnásteho augusta tu slávnostne odhalili moderný pomník – mohutný biely kváder s vykresanými menami Kališťanov, ktorí počas povstaleckých bojov pred 63 rokmi tragicky zahynuli. Kalište...

Nemecká charitatívna organizácia Maximilian Kolbe Werk so sídlom vo Freiburgu pozvala do Sárskej spolkovej republiky tento rok už štvrtú skupinu Slovákov, bývalých väzňov nacistických koncentračných táborov a ľudí prenasledovaných v druhej svetovej vojne z politických, rasových a náboženských dôvodov. Ja som bola na pozvanie Maximilian Kolbe-Werk na stretnutí prvý raz pred...

Nielen súčasná slovenská politika je plná vášnivých sporov o tom, aký zisk je ešte primeraný, či sú extrémne platy zopár jednotlivcov oprávnené, alebo či sú existujúce majetkové rozdiely diktované trhovým mechanizmom spravodlivé. Tieto otázky sú aktuálne aj v modernej politickej teórii. Podľa všetkého sa zdá, že radikálni obhajcovia trhu a ním spôsobených nerovností v tejto...

Po poslední dvě století formule „společenský pořádek“ označuje vzájemné prolínání tří osových principů – hierarchie, trhu a sítě. Modernost je posun od primátu hierarchie k primátu trhu, postmodernost od primátu trhu k primátu sítí; a slovem „reakce“ či „zpátečnictví“ označujeme pak různé pokusy obnovit primát hierarchie nad trhem a sítí. Příkladem zpátečnictví budiž nedávné...

Chudoba je jav, ktorý odborníci rôzne definujú a verejnosť rôzne vníma. Má svoje historické príčiny, podoby a dôsledky pre jednotlivca, rodinu, miestne spoločenstvo i celú spoločnosť. Chudoba sa často poníma staticky alebo fatálne – za jej príčinu sa označuje pasivita a nezáujem jednotlivca o „normálny život“. Zástancovia takéhoto chápania príčin chudoby vidia jedinú možnú...

Ročenka SIPRI – Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (Stockholm International Peace Research Institute) založeného v roku 1966, sa vďaka svoju zameraniu, obsahu ako aj údajom, ktoré zverejňuje, považuje za jednu z najprestížnejších publikácií v bezpečnostnej oblasti. Vo svojich analýzach sa o údaje a závery z tejto ročenky opiera väčšina expertov...

Po celej Veľkej Británii sa dvíha vlna priamych akcií proti klimatickým zmenám. Za posledný rok nastal veľký rozmach tohto hnutia, ktorého medzníkom je letný Tábor klimatického aktivizmu. Minulý rok sa zameral na elektráreň v Draxe a tento rok sa bude konať na londýnskom letisku Heathrow. Priamo na letiskovej dráhe! Počas minuloročného letného Tábora klimatického aktivizmu...

Stránky

Kategória

Autor