Reklama
Reklama

Archív článkov

Misha, speváčka a hudobníčka Speváčka MISHA, občianskym menom Michaela Paľová (32) pochádza z Michaloviec, vyštudovala angličtinu a niekoľko rokov pracovala ako tlmočníčka a prekladateľka a angličtinu aj učila. Pretože odmalička aj spievala, dala sa roku 2002 od priateľov nahovoriť do účasti na súťaži CocaCola Popstar a krátko potom vydala prvý album s vlastnými skladbami...

Noam Chomsky, lingvista a sociálny kritik Noam Chomsky je profesor lingvistiky na Massachusetts Institute of Technologie (MIT) v Spojených štátoch. Svojou prácou výrazne zmenil pohľad na jazyk a na ľudské myslenie. Zároveň patrí k najprominentnejším a najradikálnejším kritikom súčasného svetového poriadku a imperialistických praktík svetových mocností, predovšetkým Spojených...

Susan Georgeová, politická ekonómka Narodila sa v Spojených štátoch amerických, od polovice 50. rokov však žije vo Francúzsku. Vydala vyše tucet kníh o chudobe, o potravinách, o dlhu, o Svetovej banke, o Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a o sociálnych hnutiach. Je predsedníčkou Rady Inštitútu cez národné hranice (Transnational Institute) v Amsterdame, decentralizovaného...

Mgr. Mária Andrášiová, PhD., psychologička Mgr. Mária Andrášiová, PhD. vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, atestovala z klinickej psychológie a v roku 2003 obhájila doktorát z psychológie. Je uvedená v zozname terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Absolvovala štvorročný psychoterapeutický výcvik v procese orientovanej psychoterapie. Po ukončení...

Elena Lakso-Tesáková, stredoškolská učiteľka na misii v Zambii Kedysi sa volala „len“ Tesáková. Pochádza z Levíc a v 90-tych rokoch bola najskôr pri zrode a neskôr aj aktívne pracovala v najvyšších funkciách Mladej demokratickej ľavice – politickej mládežníckej organizácie, ktorá bola napojená na Stranu demokratickej ľavice. Dokonca sa stala jej medzinárodnou tajomníčkou....

Miroslav Tížik, sociológ Narodil sa v r. 1973. Magisterské a doktorandské štúdium sociológie absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Zameriava sa na oblasť sociológie náboženstva, súčasné sociologické teórie a prípadové štúdie v sociológii. Prednáša na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a zároveň pracuje v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Absolvoval...

Tarik Ramadan jedným z popredných progresívnych moslimských učencov. V interview pre britský časopis Red Pepper hovorí o integrácii, multikulturalizme a úlohe globálneho hnutia za spravodlivosť po bombových útokoch v Londýne spred dvoch rokov. Britská vláda tvrdí, že londýnske teroristické útoky (z júla 2005) nemajú nič spoločné s jej zahraničnou politikou. V tlači sa hovorí...

Patrick Cockburn, britský vojnový novinár Patrick Cockburn, na rozdiel od mnohých iných reportérov, pokrýval spravodajsky Irak už mnoho rokov pred inváziou r. 2003. Do krajiny prišiel prvý raz v roku 1978, keď Saddám Husajn ešte nebol prezidentom, hoci už bol dôležitou postavou národnej politiky. Bolo to tesne predtým, ako dal zastreliť tretinu vládnuceho politbyra strany...

Ulrich Rösch, sociálny vedec a podnikateľ

Základný, ničím nepodmieňovaný príjem pre každého ako istá forma ľudského práva, pretože nárok naň by mal každý občan. A k tomu radikálna reforma daňového systému, ktorá by odstránila všetky formy zdanenia s výnimkou dane z pridanej hodnoty (DPH). To sú základné myšlienky širokej iniciatívy združujúcej vedcov, podnikateľov,...

Evo Morales, prezident Bolívie Narodil sa v roku 1959 do rodiny aymarských Indiánov. Zo siedmich detí sa dospelosti dožil iba on s dvoma ďalšími súrodencami. Od dvanástich rokov bol pastierom lám, neskôr sa stal roľníkom na rodinnom pozemku. Okrem ovocia pestoval aj koku, tradičnú úžitkovú rastlinu andských Indiánov. Stal sa členom zväzu pestovateľov koky a neskôr jeho...

Joachim Becker, ekonóm Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Philipps-Universität Marburg. V rokoch 1998-2002 bol editorom a výskumným pracovníkom protiaparteidovského hnutia v Nemecku. Od roku 1992 pracoval na Ústave medzinárodnej ekonómie a rozvoja Viedenskej ekonomickej univerzity – v roku 2001 sa stal mimoriadnym profesorom. V r. 1999 a 2001 hosťoval na Univerzite Buenos...

David Craven, profesor dejín umenia Narodil sa v roku 1951. Zaoberá sa vzťahom umenia a politiky, Latinskou Amerikou a politickou ľavicou. Pracoval okrem iného na univerzite v Princetone, od roku 1993 pôsobí na University of New Mexico. Je autorom viac ako sto článkov v odborných časopisoch a kníh Art and Revolution in Latin America, 1910-1990 (Umenie a revolúcia v Latinskej...

Vladimír Morávek, kameraman, rezbár Na vizitke má napísané kameraman / rezbár. Na vysvedčeniach mu figuruje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) v Bratislave, odbor fotografia a Filmová akadémia múzických umení v Prahe, odbor kamera. V rezbárstve je samouk. Ale vysvedčením z tohto odboru je preňho účasť na veľkom množstve výstav doma aj v zahraničí aj fakt, že v Ústredí ľudových...

Andrej Školkay, mediálny analytik Médiami sa zaoberá už takmer dvadsať rokov. Žurnalistiku vyštudoval na Slovensku, na študijných a vedeckovýskumných pobytoch bol v Británii, USA, Rakúsku a Maďarsku. Učil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je členom Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktorej úlohou je podporovať a chrániť právo...

Özlem Onaranová, ekonómka Narodila sa v roku 1970 v Ankare. Pracovala na University of Massachussets Amherst a na Istanbulskej technickej univerzite. Dnes prednáša na Viedenskej ekonomickej univerzite. Politicky sa angažovala v rôznych organizáciách hnutia práce v Turecku a spolupracuje aj s ATTACom Rakúsko. Zaoberá sa politickou ekonómiou rozvoja a ekonómiou práce – najmä...

Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Chystá znárodnenie! Ohrozuje sporiteľom ich budúce dôchodky! Novelou zákonníka práce chce opäť zaviesť socializmus! Zneužíva peniaze daňových poplatníkov! Rozváža sa v limuzíne! Bojí sa lietať! Pracovala vo firme, ktorá je dlžná Sociálnej poisťovni! To je nehoráznosť! Kto je tá žena, ktorá irituje hodnotový svet...

Michal Záleta, spisovateľ

V januári zavŕšil tento rodák z východoslovenského Olejníkova šesťdesiatku. Kým mu zasadla na plecia, vyštudoval novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, bol redaktorom a zástupcom šéfredaktora Nového slova, šéfredaktorom denníka Smena (dnes Sme), vedeckým pracovníkom, šéfredaktorom nakladateľstva Práca, reportérom Pravdy...

Jonathan Cook, novinár Konflikt Izraela s Palestínčanmi už dlhé desaťročia spôsobuje utrpenie a smrť. Spravodlivé a stabilné riešenie je zatiaľ stále v nedohľadne. Nezmieriteľné frakcie existujú na oboch stranách, no samotný konflikt je nevyrovnaný. Na jednej strane stojí technicky vyspelá, dobre vyzbrojená regionálna veľmoc podporovaná svetovou superveľmocou, na druhej strane...

Ivona Novomestská, Ján Májíček, iniciatíva Ne základnám Stretnutie s veteránmi si človek predstavuje inak. Ivona Novomestská a Jan Májíček síce ešte nemali ani 25 rokov, špecifická stredoeurópska realita z nich však robí „veteránov“ občianskeho aktivizmu v Českej republike. Okrem toho patria medzi kľúčové osoby iniciatívy „Ne základnám“, ktorá sa snaží zabrániť stavbe...

Andrej Pagáč, zástupca riaditeľa internátu Vysokoškolské mesto Mlyny v Bratislave Najprv v tom internáte len býval. Potom sa stal predsedom jeho študentskej samosprávy, a keď vyhlásili konkurz na miesto riaditeľa internátu, nahovoril doňho svojho kamaráta, pretože on sám nespĺňal jednu z podmienok - nemal ešte ukončené štúdium. Kamarát konkurz vyhral a Andrej Pagáč,...

Jindra Remiašová, psychologička Pracuje ako poradenská psychologička v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave na Brnianskej ceste. Vyštudovala pedagogickú psychológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, celý život sa venuje psychologickému a výchovnému poradenstvu, vzdelávaniu pedagógov, lektorovaniu rôznych seminárov a školení. Je...

Marek Maďarič, minister kultúry Na sklonku školského roka pred prázdninami sa naše bohaté hlavné mesto sťahuje. Zabezpečení odpočívať, nezabezpečení naháňať možnosti, aby už aj oni boli „za vodou“. Preto keď sme do klubu Nového slova pozývali ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, trochu som sa obávala, ako to naše stretnutie dopadne. Napočudovanie sa v ten...

Oľga Belešová, herečka Narodila sa roku 1965 v Bratislave. Ešte ako dieťa hrala v divadle LUDUS, po skončení štúdia žurnalistiky pracovala v denníkoch Práca, Pravda a Sme a od roku 1989 zároveň hrala v bratislavskom divadle GUnaGU. Na viacerých predstaveniach divadla sa autorsky spolupodieľala. Hry Len tak ľahučko a Děfčátko sú jej originálnymi improvizáciami a najnovšiu hru...

Eugen Gindl, novinár, spisovateľ a scenárista Narodil sa v r. 1944. Vyštudoval žurnalistiku, neskôr v západnom Berlíne aj publicistiku a politológiu. Pracoval v týždenníku Život, pôsobil ako publicista a scenárista na voľnej nohe. Pred novembrom 1989 sa aktívne sa zúčastňoval na ochranárskych aktivitách, bol jedným zo spoluautorov dokumentu Bratislava nahlas. Počas...

MUDr. Kristína Križanová, lekárka Žena, ktorej nikdy nebolo a nie je jedno, ako ľudia zomierajú. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre paliatívnu medicínu, primárka oddelenia paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktoré ako prvé a zatiaľ jediné svojho druhu na Slovensku založila v roku 1995. Od roku 1997 spolupracuje s...

Stránky

Kategória

Autor