Reklama
Reklama

Archív článkov

V posledných rokoch sa do popredia dostáva problém sociálneho poistenia. Súvisí hlavne s problémom nezamestnanosti (stratou zamestnania) či odchodom do dôchodku. Okrem týchto dvoch oblastí do kompetencií Sociálnej poisťovne spadá aj nemocenské, garančné (poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca) a úrazové poistenie (...

Norimberg je mesto, ktoré v nás asi najviac oživuje spomienky na „tretiu ríšu“ Adolfa Hitlera. Či už ako miesto ríšskych straníckych zjazdov (mesto ríšskych dní), alebo ako miesto, kde na straníckom zjazde v roku 1935 vyhlásili nacisti protižidovské zákony. Po vojne sa stal Norimberg svetoznámym vďaka procesom s nacistami. Dlhodobá výstava Faszination und Gewalt sa rozkladá na...

Autor