Reklama
Reklama

Archív článkov

V súčasnosti sa úspešná žena chtiac-nechtiac stáva predmetom bádania sociológov, ktorí si zarábajú na živobytie módnym výskumom gender-rovnováhy a rodových šancí. Rozhovorom sa nevyhla ani Eva Kellerová. Z USA si priniesla metaforu krištáľový či sklený strop (crystal ceiling), ktorá sa od konca osemdesiatych rokov používa na pomenovanie neviditeľnej bariéry, ktorá obmedzuje...

Po polhodinovom blúdení v centre Prahy v okolí Prašnej brány našiel náš šofér v spleti jednosmerných uličiek a zákazov odbočiť doľava či doprava jedinú prístupovú cestu pred slávne Karolinum. Z Celetnej ulice sme odbočili v pravom uhle doľava na Ovocný trh a zastali pred sídlom päťsto šiesteho rektora Univerzity Karlovej, profesora IVANA WILHELMA. Zaparkovali sme v závetrí...

Šesťdesiatsedem čŕt napísaných v rokoch 2002 – 2006 som okrem skupinových portrétov venoval osemnástim zahraničným osobnostiam a štyridsiatim piatim „veľkým dcéram a synom malého národa“. (To je charakteristika, ktorú som si poznačil na rub pozvánky pri udeľovaní štátnych vyznamenaní roku 2006). Je samozrejmé, že rezervoár veľkých detí nášho národa nie je mojimi štyridsiatimi...