Reklama
Reklama

Archív článkov

Rozvoju informatizácie spoločnosti preto venujeme významnú pozornosť, a to tak, aby sa stala pre ľudí skutočným prínosom. Za meradlo úspechu budem považovať aj to, ak sa nám čo najskôr podarí sprístupniť internet doslova pre každú obec i občana na Slovensku. Samostatný operačný program Informatizácia spoločnosti tvorí základný kameň vedomostnej spoločnosti a investície do IKT...

Vzdelávanie, veda a výskum, inovácie, informatizácia. Ťažko určiť, ktorá z týchto oblastí je pre budovanie vedomostnej spoločnosti dôležitejšia. Skôr sú rovnocenné a prednostný rozvoj len niektorej by nemal náležitý efekt. Preto túto problematiku chceme koordinovať koncepčne a nadrezortne, aby sa využíval synergický efekt riadenia celého procesu. Podľa programového vyhlásenia...

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. V roku 1969 úspešne ukončil štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. O rok neskôr získal titul PhDr. a vedeckú ašpirantúru zavŕšil na Archeologickom ústave SAV v Nitra v roku 1982, kde v roku 1999 obhájil...

Autor