Reklama
Reklama

Archív článkov

Po úmorném třídenním vyjednávacím maratonu oznámila ve středu 28. listopadu o půl jedenácté večer (ve čtvrtek ráno pražského času) Charlotte St. Martinová, výkonná ředitelka Ligy majitelů amerických divadel a producentů – jejíž členové jsou majiteli převážné části divadel na Broadwayi: „Zítra večer představení zase začínají.“ A v pozdějším sdělení prohlásila: „Smlouva je dobrý...

Woody Allen tvrdí, že o svůj odkaz filmového tvůrce nedbá. Aspoň by se tak dalo soudit podle některých jeho výroků. Řekl třeba: „Jsem přesvědčen, že když zemřete a pojmenují po vás ulici, vašemu metabolismu to nepomůže.“ Anebo: „Spíš než žít v srdcích a hlavách mých spoluobčanů bych radši žil ve svém vlastním bytě.“ Pokud by mu ovšem na odkazu nezáleželo, proč se uvolil...

Ve Spojených státech amerických se každý čtvrtý čtvrtek v listopadu slaví Den díkůvzdání. Jde o tradici, jež započala už v roce 1620, kdy na oslavu svého přistání ve Virginii o rok dříve se skupina 38 anglických osadníků rozhodla vzdát díky Bohu všemohoucímu ve výroční den svého přistání. Také první osadníci v Plymouthu ve státě Massachusetts vzdávali Bohu díky po žních....

Spojené státy mají systém prezidentských knihoven, spravovaných Úřadem pro prezidentské knihovny, jenž je součástí Správy národních archivů (National Archives and Records Administration – NARA). Nejde přitom o knihovny v běžném smyslu slova, nýbrž o „schránky“ (muzea, chcete-li), v nichž jsou uchovávány a zpřístupněny dokumenty, záznamy, sbírky a jiný historický materiál...

Mark Hanna, proslulý americký politický boss v letech zuřivého kapitalismu (kterému ve Spojených státech přezdívají „pozlacený věk“ – Gilded Age – protože „loupežní baroni“ stavěli na odiv své bohatství třpytivé jako zlato), jednou řekl: „V politice jsou důležité dvě věci. Tou první jsou peníze, ale nemohu si vzpomenout, co je tou druhou.“ Karl Rove, hlavní stratég volebních...

Írský spisovatel žijící v New Yorku Colum McCann už proslul dvěma úspěšnými romány, přeloženými do řady jazyků, Tanečník (Dancer) o baletní hvězdě Rudolfu Nurejevovi a Líc jasu (This Side of Brightness) o „barabech“, kteří hloubí newyorské tunely. Právě když dokončil zbeletrizovaný životopis Nurejevův (tento román má 330 stran) a hodlal se pustit „do něčeho kratšího“, dočetla...

Před čtyřmi lety se dědička jedné z největších farmaceutických firem Ruth Lilly rozhodla, že věnuje měsíčníku Poetry 175 milionů dolarů. Ctihodný časopis, který světu objevil básníky, jako byli T. S. Eliot, Wallace Stevens nebo William Carlos Williams a jenž o sobě hrdě prohlašuje, že ve své 95-leté tradici vždycky vyšel naprosto pravidelně, se tak rázem stal nejbohatším...

Teoreticky přísahal při svém nástupu George W. Bush, že bude věrně dodržovat zákony Spojených států. Ve skutečnosti s nimi zachází jako s jídelním lístkem, z nějž vybírá ty, které se mu zamlouvají a pomíjí ty, jež mu nejsou po chuti. Tento královský přístup by mohl brzy vést k ústavnímu střetu, jenž by neměl obdobu v dějinách USA. V této chvíli je sklon prezidenta k pomíjení...

Nač čeká – Washington a „Irák“ – na září? Odpověď se zdá jednoduchá: v květnu totiž Kongres uložil, že 15. září mu předloží velení amerických sil v Iráku, zosobňované generálem Davidem Petraeusem, spolu s americkým velvyslancem v Bagdádu Ryanem Crockerem, zprávu o vojenské a politické situaci v Iráku, ze které by mělo vysvitnout, jak si mají Spojené státy dále vést. Pro...

Mohou nejnižší čísla průzkumu skutečně uvolnit ruce prezidentovi v jeho druhém, tedy posledním období tak, že může dělat naprosto vše, co chce? Tak se aspoň zdá, pozorujeme-li v poslední době konání George W. Bushe. Vědom si toho, že se už nebude moci ucházet znovu o prezidentský úřad a zdánlivě nijak znepokojen mizernými výsledky průzkumů veřejného mínění (v červnovém...

19. června oznámil newyorský starosta Michael Bloomberg, že odchází z Republikánské strany. Zpráva by nevzbudila velký rozruch, kdyby nebylo podezření, že jde o jeho další krok ke kandidatuře na prezidenta. Na první pohled se logika jeho potenciální kandidatury nezdá zřejmá. Jako veřejný činitel není pětašedesátiletý Bloomberg zrovna charismatická osobnost, spíše nudný...

Prezidentské volby ve Spojených státech se sice odbudou teprve v listopadu příštího roku, ovšem kampaně všech ohlášených kandidátů – pěti demokratických a devíti republikánských – se už rozjely naplno. Tato okolnost a skutečnost, že stranické primárky se budou konat dříve, než tomu bylo v uplynulých čtyřiceti letech, způsobují, že se volby tentokrát výrazně liší od...

Názory, jaké bude dědictví Tonyho Blaira, se poté, co jedenáctého května oznámil, že dvacátého sedmého června definitivně odstoupí coby britský ministerský předseda, dost rozcházely. Kupodivu byl u mnohých svých voličů ve svém volebním okrsku přes kritiku některých jeho kroků stále v oblibě. Záleželo i na tom, co konkrétního pro tu či onu skupinu vykonal – např. nezaměstnanost...

„Lidstvo čelí úkolu zajistit přežití a blahobyt budoucích generací a současně uchovat přírodní základy života na Zemi. Jsme přesvědčeni, že mají-li se vyrovnat s podstatnými výzvami jako je společenská nerovnost, rozšiřování zbraní hromadného ničení, hrozba terorismu nebo ohrožení globálních ekosystémů, musí se všechny lidské bytosti spojit v úsilí o spolupráci.“ To jsou...

Současné vysílání amerických „posil“ do Iráku (slovy prezidenta Buse, „surge“, t. j. vzkypění), další síly do Afghánistánu a soustředění námořních sil v blízkosti Íránu – to vše ukazuje, jak významnou je neustále pro Bushe „válka proti teroru“. Odrážejí ovšem také hlubší realitu, na níž spočívá vedení této „dlouhé války“ (což je nové označení): rozsah amerických vojenských sil...

Je naší chybou, jestliže po více než 40 letech éry Thomase Pynchona (připomeňme, že V, jeho první román, vyšel 1963) nedokážeme pochopit autorův způsob a metodu, jež nelze oddělit od artefaktů, které vyrobil. Navzdory dnes už legendární pomalosti jeho tvůrčího procesu a jeho „samotářství“ vydal Pynchon sedm knih, z nichž čtyři jsou obsáhlé romány. Existuje však jiný současný „...

Ačkoliv se prezidentské volby budou ve Spojených státech konat teprve za více než půldruhého roku, v listopadu 2008, volební kampaň se už rozbíhá. Vzhledem k dnešním okolnostem je to dříve než kdy jindy. Jaké jsou „dnešní okolnosti“? Jednak je to skutečnost, že ani současný prezident ani viceprezident už nejsou – podle zákona nemohou být – kandidáty. Jediný prezident v...