Reklama
Reklama

Archív článkov

Aj tohoročné Bratislavské hudobné slávnosti, najvýznamnejší slovenský festival vážnej hudby, mali zaujímavý program a boli interpretačne kvalitné. Osobitnú pozornosť si zaslúži ich vokálna zložka, ktorá predstavovala tri spevácke recitály (z toho jeden ako súčasť symfonického koncertu), tri veľké vokálno-inštrumentálne diela a jeden koncert speváckych zborov. Gabriela...

Seriózni historici tvrdia, že tretí najznámejší príslušník španielskeho rodu Borgiovcov, ktorý veľmi významne zasiahol do dejín Talianska, teda Lucrezia Borgia (v popularite prekonávaná len svojím pápežských otcom Alexandrom VI. či nevlastným bratom „diabolským“ vojvodom Cesarem) vôbec nebola takou obludou, za akú ju pasuje aj vďaka umeleckému stvárneniu jej osudov v širších...

V umení je veľmi riskantné robiť kvalitatívne rebríčky a vyhlasovať niekoho za „naj“. Napriek tomu zostane v týchto dňoch zosnulá sopranistka Margita Česányiová aspoň pre mňa najväčšou sopránovou opernou hviezdou Slovenského národného divadla. Snáď mi toto tvrdenie odpustí jej predchodkyňa a prvá slovenským školstvom odchovaná operná speváčka (po rodičoch však česko-maďarského...

V jednom z rozhovorov pre médiá nebohý operný režisér Braňo Kriška, autor jednej z troch na Slovensku publikovaných kníh o Giacomovi Puccinim (ďalšími publikáciami boli Fraccarolliho životopis skladateľa a Bókayho beletristické spracovanie) si spomínal na rozhovor s istým talianskym operným fanúšikom. Ten mu údajne povedal, že Verdi je grande čiže veľký, ale Puccini je dolce...

Dnes sa často hovorí o „novej funkcii umenia, ktoré sa už dávno zrieklo napodobňujúcich konvencií, popretŕhalo zväzujúce putá s predmetnou realitou a rezignovalo aj na metafyzické spôsoby reflexie sveta či mesianistické ambície“. To je však hlboká nepravda, ak máme na mysli umenie fungujúce v súčasnej spoločnosti (ponúkané a konzumované) a nielen tvorbu istej časti súčasného...

Každá európska metropola, ba aj každé väčšie mesto starého kontinentu považuje za úplnú samozrejmosť počas dvoch letných prázdninových mesiacov ponúknuť svojim obyvateľom a turistom popri podujatiach výlučne zábavného charakteru aj koncerty klasickej hudby. V Bratislave to donedávna neplatilo. Našťastie v dňoch 26. 7. až 3. 8. sa uskutočnil tretí ročník festivalu Viva musica...

Smrť vzala v priebehu jedného dňa svetovej kinematografii hneď dvoch z trojice najväčších režisérskych osobností (tou treťou bol už dávnejšie zosnulý Frederico Fellini) tretej štvrtiny dvadsiateho storočia – Švéda Ingmara Bergmana a Taliana Michelangela Antonioniho. Oproti Fellinimu, ktorého filmy boli až priveľmi osobnostné a priam nabité obrazovou fantáziou, Bergmanove filmy...

Ešte v nás nedozneli dojmy zo „speváckych hodov“ na Zvolenských hrách zámockých a už nám viedenská televízia sprostredkovala zážitok z otvorenia ďalšieho letného operného festivalu – tradičných letných hier na Bodamskom jazere v rakúskom Bregenzi. Bol to však operný zážitok úplne iného druhu. Pucciniho Tosca zaznela v Bregenzi v interpretácii len priemerných spevákov, zato v...

Ak dva ročníky medzinárodného festivalu hudobného divadla, ale i väčšia časť inscenácií opery SND posledných dvoch sezón dokumentujú, že vedeniu bratislavskej opery je bližší taký model opernej inscenácie, ktorý exponuje do popredia divadelné, predovšetkým moderné režisérske postupy, tak operná časť Zvolenských hier zámockých predstavuje model opačný. Do centra umeleckého...

Z trojice najznámejších opier Verdiho stredného tvorivého obdobia – Rigoletto, Traviata, Trubadúr – patrí tá posledná, podľa názoru odborníkov, kompozičnými postupmi skôr k dielam ranej fázy skladateľovej tvorby. V jej centre síce nestoja tak skvelo spracované charaktery, ako hrbatý šašo alebo slávna kurtizána, zato všetkými postavami lomcujú elementárne vášne, ktoré nepoznajú...

V pražskom Národnom divadle sa do roku 1989 pomerne jednostranne venovali domácemu opernému repertoáru, čo spôsobilo (okrem iných faktorov), že českí operní speváci sa “odučili” štýlovo interpretovať svetovú, predovšetkým taliansku opernú tvorbu. V posledných dvoch desaťročiach sa pokúšajú tento rest vehementne zlikvidovať, ale na vyrovnanie s ním nevystačia s vlastnými...

Dejiny divadla zrodili nemálo výrazných hereckých osobností, ktoré poznamenali divadlo svojej doby vlastným umeleckým prínosom. Veľkou hereckou osobnosťou francúzskeho klasického divadla bol dramatik Moliére. Oživiteľom Shakespearovho kultu v Anglicku sa v 18. storočí stal zasa len herec (a zakladateľ Stradfordského festivalu) Garrick. Slávnu Comédie Francaise koncom 18....

Existuje bonmot pohrávajúci sa s menami skladateľov, ktorý hovorí: „Ak Richard, tak Wagner, ak Strauss tak Johann.“ Jeho autorom musel byť niekto, kto (na rozdiel odo mňa) nemal rád hudbu Richarda Straussa. Tohto nemeckého skladateľa (1869-1949) však napriek tomu mnohí považujú za posledného veľkého klasika pred definitívnym nástupom vlny hudobnej moderny, raz navždy...

Hoci to už vyzeralo tak, že novú budovu SND sa opäť nepodarí otvoriť v stanovenom termíne, teda štrnásteho apríla, napokon sa našlo ako-tak prijateľné riešenie. Budova sa síce neotvorila – podľa vzoru Čechov, ktorí si svoju Zlatú kapličku otvárali Libušou – tak, ako by sa mala a a ako požadoval v Literárnom týždenníku Ladislav Čavojský, čiže par excellence národnou operou...

Kým dnes mládež fanaticky zbožňuje spevákov populárnej hudby, v minulosti mal svoje uctievané idoly aj operný svet. Poznačený dobovými trendmi však už potrebuje idoly nové. A keď niet koho vybrať – prvá garnitúra svetových tenoristov je síce veľmi široká a nás môže tešiť, že do nej patria aj dvaja sólisti SND Sergej Larin a Miroslav Dvorský, no takmer nikto z nej neprečnieva do...

V roku 1731 publikoval abbé Antoine Francois Prévost ďalšie tri zväzky svojich pamätí, medzi ktorými bola aj História rytiera des Grieux a Manon Lescaut, z ktorej sa stal (napriek tomu, že ju cirkev prikázala spáliť) jeden z najobľúbenejších a najdojemnejších ľúbostných príbehov ľudských dejín. Zvlášť silno zarezonoval vo frivolnej ére konca devätnásteho storočia, keď po ňom v...

Raz za niekoľko sezón venuje opera SND jednu zo svojich premiér deťom a uvedie osobitný titul, ktorý sa dá nazvať detská opera. Ak niektoré z titulov, ktoré v tejto kategórii odzneli na javisku SND v minulom desaťročí, možno považovať za istý druh experimentu, Frešova opera Martin a slnko predstavuje overenú hodnotu. Svoju premiéru mala v SND v roku 1975 a v Banskej Bystrici sa...