Reklama
Reklama

Archív článkov

Čo tu nazývam výveskou, označuje Berne konkrétne ako nápis na mikine [sweatshirt], napr. „Love not war!“, či Beethovenov portrét alebo nápis „University of Alabama“. Má však na mysli predovšetkým tričká, ktoré nápisom vyjadrujú príslušnosť k istej skupine, ako „Black Panrhers“ alebo „Hell´s Angels“. V prenesenom zmysle však BERNE pod výveskou chápe, ako sme už naznačili, spôsob...

Autor