Reklama
Reklama

Archív článkov

Oddelenie štátu a cirkví bolo v USA počas dlhého obdobia zárukou relatívnej samostatnosti cirkví a v istom zmysle aj zárukou zachovania parlamentnej demokracie. Keďže štát nesmel cirkvám nič dať, nikým nevolení a často samozvaní cirkevní hodnostári, nemali motív podporovať alebo brojiť proti tomu-ktorému politickému kandidátovi. Dnes je všetko inak. Od nástupu protestantských...