Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď som po nástupe tejto vlády vyslovil obavy o transparentnosť krokov a podozrenia o skrytých zámeroch v železničnej doprave, minister Prokopovič mi garantoval, že bude vybraný taký spôsob transformácie, ktorý bude prínosom pre občanov. Podľa ministra je asi výhodné rozšíriť armádu nezamestnaných o nové profesie. V tomto procese sa navyše nedodržali kritériá hromadného...