Reklama
Reklama

Archív článkov

K jednej z najdiskutovanejších otázok týchto dní patrí návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Jej riešenie predstavuje nielen odborný problém, ale aj problém morálno-etický. Výhrada svedomia je už čiastkovo implementovaná do práva Slovenskej republiky. V otázke jej súladu s platným právom sa názory odborníkov...

Autor