Reklama
Reklama

Archív článkov

Ján Krstiteľ Balázs, kňaz a publicista Narodil sa v Košiciach v roku 1966. Pred novembrom 89 bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. V roku 1990 vstúpil do františkánskeho rádu a roku 1996 bol vysvätený za kňaza. V roku 1999 získal na Trnavskej univerzite akademický titul PhDr. v odbore sociálna práca. Je autorom troch kníh. Býva v...

Fayik Yagizay, predstaviteľ Demokratickej ľudovej strany (DEHAP) zastupujúcej tureckých Kurdov Zhovárali sme sa s Fayikom Yagizayom, predstaviteľom Demokratickej ľudovej strany (DEHAP) zastupujúcej tureckých Kurdov. Tento rozhovor vznikol pri príležitosti otvorenia kancelárie DEHAP v Bruseli. Mohli by ste nám na úvod povedať čosi o vás, o vašej strane a o jej hlavných...

Zita Gurmaiová, poslankyňa Európskeho parlamentu Zita Gurmaiová ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v Budapešti v roku 1988, kde neskôr získala aj doktorát. Okrem ekonómie študovala francúzsku a španielsku filológiu. Pôsobila ako podnikateľka a manažérka vo viacerých firmách. V roku 2000 bola zvolená za poslankyňu maďarského Národného zhromaždenia za Maďarskú...

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda strany Smer Patrí sa začať o tých hlavných, aktuálnych otázkach, spýtať sa na váš názor na proces integrácie ľavice na Slovensku... - Spočiatku som očakával, že za dva uplynulé roky, počas ktorých prebiehali integračné rozhovory medzi menšími ľavicovými mimoparlamentnými stranami, sa dohodnú a vytvoria subjekt, ktorý by bol ako...

Ing. Milan Benč, primátor mesta Prešov Narodil sa vo Veľkom Šariši, okres Prešov, v roku 1949. Po absolvovaní Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene pôsobil ako zamestnanec v Stavoprojekte Prešov. V pozícii projektanta sa zúčastnil pracovných stáží v Alžírsku a v Ruskej federácii. V rokoch 1988 – 1990 bol podpredsedom Mestského národného výboru v...

Kamila, Gabo, Ľubo, Patrik, členovia organizácie Medzipriestor Mená Kamila, Gabo, Ľubo a Patrik sú, samozrejme, vymyslené. Vymyslené však nie sú názory a osudy týchto štyroch ľudí, členov organizácie veriacich gejov a lesbických žien Medzipriestor, ktorí hľadajú spôsob, ako „žiť vieru, ale aj plnohodnotné rovnakopohlavné vzťahy“. Narážajú pri tom na dvojitú hradbu nepochopenia...

Na tému spájania sa ľavicových strán usporiadal Klub Nového Slova diskusiu s ich lídrami - Robertom Ficom, Ľubomírom Petrákom, Milanom Ftáčnikom a Jaroslavom Volfom. Oproti predchádzajúcim podobným diskusiám sa situácia posunula trochu ďalej – Sociálnodemokratická strana Slovenska už svoje zlúčenie so Smerom odsúhlasila, v SDĽ a SDA sa o tom vážne rokuje. Lídri strán dávajú...

doc. PhDr. Ján Stena, sociológ Narodil sa v roku 1941. V rokoch 1993 – 1998 bol poradcom prezidenta Michala Kováča a potom do roku 2002 pracoval na sekretariáte predsedu NR SR Jozefa Migaša. Na akademickej pôde viedol výskum občianskej spoločnosti, publikoval desiatky vedeckých štúdií a články v ľavicových periodikách. Dlhé roky pracoval s výskumami o ľavicovom prostredí a...

Posledný rozhovor Jacquesa Derridu Renomovaný francúzsky filozof Jacques Derrida zomrel po ťažkej chorobe v noci z 8. na 9. októbra 2004 vo veku 74 rokov. Necelé dva mesiace pred svojou smrťou poskytol vo svojom dome v Ris-Orange, neďaleko Paríža, posledný veľký rozhovor pre francúzsky Le Monde. Redaktorovi Jeanovi Birnbaumovi porozprával o svojom diele, svojej životnej púti a...

Wei Xiaoping, vedúca pracovníčka na Čínskej akadémii sociálnych vied, Ústav filozofie, v Pekingu Venuje sa ekonómii, pracuje na Čínskej akadémii sociálnych vied, Ústav filozofie, v Pekingu. V roku 1995 získala doktorát z filozofie na Ľudovej univerzite v Pekingu, od decembra 1998 do augusta 1999 bola na postgraduálnom študijnom pobyte na Oxfordskej univerzite, v čase od...

Milan Ftáčnik, vedúci katedry. Katedra aplikovanej matematiky, FMFI UK Narodil sa 30. októbra 1956 v Bratislave. V roku 1980 ukončil vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) UK v Bratislave Od roku 1980 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedrách teoretickej kybernetiky, umelej inteligencie a na katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu MFF UK....

Zuzana Szatmáry, publicistka, poetka, prekladateľka Študovala architektúru, sociológiu, informatiku. Pracovala ako upratovačka, sústružníčka, vychovávateľka v polepšovni, technická prekladateľka. V roku 1993 získala od Európskej únie cenu Žena Európy za príspevok k európskej integrácii a ochrane ľudských práv. Riaditeľka Nadácie Charty 77 – bezplatnej občianskej právnej...

Jaroslav Volf, predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska Štúdium absolvoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT, postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej. V roku 1989 sa spolupodieľal na zakladaní Sociálnodemokratickej strany Slovenska, v rokoch 1993 až 2001 bol jej predsedom, opäť sa ním stal v máji 2003. V rokoch 1994 – 2002 bol poslancom Národnej rady...

Albert Marenčin v knihe Návraty na Muráň píše: „Sú dva druhy maliarov: jedni maľujú, čo vidia, druhí, čo chcú vidieť – jedni, čo poznajú, druhí, čo chcú poznať. Karol Baron patrí k tým druhým: maľba je preňho magickým nástrojom, ktorým vynáša na denné svetlo, čo by ináč ostalo utajené v temných hlbinách podvedomia a nevedomia. Nemaľuje, aby zobrazil poznané, ale aby poznal...

Dr. Nadia Rosová (rodená Fialová), CSc., predsedníčka Mestského výboru v Hamiltone a členka Celokanadského výboru pre vzdelávanie o holokauste Narodila v Bratislave v roku 1938. Rané detstvo prežila v bratislavskom gete so starými rodičmi a matkou. Otec bol narukovaný v zahraničnej československej armáde. V roku 1944 ju odvliekli aj s matkou do Terezína. Po oslobodení strávila...

Keď Zuzana Cingeľová začala s protestnou hladovkou, zavolali z STV, či im potvrdím, že hladovka je citové vydieranie spoločnosti. Hovorila som niečo o citovo vychladnutej dobe, veď o Zuzane Cingeľovej som vedela málo; iba to, že napriek tomu, že jednotlivec má len málo možností presadiť riešenie toho, čo považuje za dôležité, neváhala adresovať vláde päť požiadaviek a veľmi...

Trochu osobný úvod... Keď som šiel prvý raz pred Úrad vlády za pani Cingeľovou, nevedel som, čo mám čakať. O jej prípade som mal pár kusých informácií z médií. Keď mi rozprávala svoj príbeh, často som nevedel, ako reagovať...

V celom prípade možno písať o mnohých veciach – ako o ňom informovali médiá, ako sa k celej veci postavila vláda alebo politické...

Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Narodil sa v Krupine roku 1975. Písal do regionálnych novín, bol predsedom Študentskej rady a stál pri zrode Mladej demokratickej ľavice. Neskôr bol v poradí druhým prezidentom MDĽ. Po ukončení štúdia žurnalistiky na Fi FUK v Bratislave v roku 1998 bol zvolený za poslanca NR SR za SDĽ. Bol...

Claudie Haigneréová, ministerka delegovaná pre európske záležitosti Francúzskej republiky Narodila sa 13. mája 1957 v Creusot, Francúzsko. Vyštudovala reumatológiu a povolaním je špecialistka na aeronautickú medicínu. Je členkou Akadémie technológií. Je vydatá a má jedno dieťa. Osem rokov sa venovala medicíne, neskôr kozmickej medicíne vo výskumnom centre. Od roku 1992...

Robert Fico, predseda strany Smer V sobotu 21. augusta prišiel na stretnutie Mladých sociálnych demokratov diskutovať predseda strany Smer Robert Fico. Týždenník SLOVO uverejňuje skrátený záznam tejto diskusie. Pri vzniku Smeru v roku 1999 nemôže nik pochybovať, že som ho zakladal ako politik so silným ľavicovým zázemím. Odišiel som zo Strany demokratickej ľavice a v politike...

Rozhovor s predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. PhDr. Kolomanom Vidom, CSc., pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania. Ako predstaviť zmysel Povstania človeku strednej alebo mladej generácie? Čo mu dať, aby sa k tomu mohol prihlásiť? - Myslím si, že to bude dlhodobý proces. Nejde len o výchovu v školách, je to celospoločenský problém, v ktorom...

Dušan Hudec, filmový režisér Narodený v r. 1953 v Trenčíne. Absolvent filmovej a televíznej réžie na FAMU, Praha. Filmy za posledné obdobie: Bez hraníc (Sin Fronteras) 1995, Divokí psi (1996), Poslovia nádeje I., II. (1998 – 2000), Svedok (2000), Darovaný čas (2003), Miluj blížneho svojho... (2004) Dokumentárny film Miluj blížneho svojho..., ktorý STV 2 odvysielala 24. mája...

Subcomandante Marcos, veliteľ Zapatistickej armády národného oslobodenia (EZLN) Pred desiatimi rokmi začala Zapatistická armáda národného oslobodenia na juhovýchode Mexika svoj boj za práva pôvodných obyvateľov a právo na odlišný spôsob života. Teraz nie je dôležité, ako kto povstanie EZLN hodnotí. Faktom ostáva, že zapatisti, ako sami seba nazývajú, zatiaľ odolali nástrahám,...

Vladimír Godár, skladateľ, muzikológ, pedagóg a redaktor Narodil sa v roku 1956 v Bratislave. Na bratislavskom konzervatóriu študoval hru na klavír a kompozíciu (1971–1975) a v štúdiu kompozície pokračoval na VŠMU (1975 – 1980). Filmovú hudbu komponuje od roku 1983, keď ho oslovil dokumentarista Vlado Kubenko. Odvtedy spolupracoval s Vladom Balcom (Uhol pohľadu, Let...

Stanislava Chrobáková-Repar, spisovateľka, literárna kritička a vedkyňa Narodila sa r. 1960 v Bratislave. Vyštudovala filozofiu a estetiku na FiF UK, doktorát z literárnej vedy získala r. 1995. Pôsobila ako vedecká pracovníčka na ÚSIL SAV a ako zodpovedná redaktorka literárneho mesačníka Romboid. Poéziu publikovala v antológiách Druhý dych (1984), Kruh (1987), v básnických...

Stránky

Kategória

Autor