Reklama
Reklama

Archív článkov

Peter Gregor v jednej zo svojich hier vytvoril zvláštny typ bezdomovca a pomenoval ho lumpenintelektuál. Bola to zvláštna smutná paródia spoločnosti a jednotlivca, ktorý sa dostal na jej okraj vlastným i (ne)vlastným pričinením. Obyčajne dramatické diela využívajúce túto problematiku majú sociálne zameranie s pozitívnym, ale aj negatívnym morálnym aspektom. Téma o bezdomovcoch...

Tohtoročný festival európskych divadiel Divadelná Nitra 2004 sa uskutoční v dňoch 24. – 29. septembra. Tentokrát sa v záhlaví festivalu objavilo heslo Hľadanie hodnôt a je adresované divákom, ktorých nebaví život bez umenia. Podľa slov riaditeľky festivalu Dari- ny Károvej divadelné predstavenia budú hlásateľmi citu, morálky a krásna, čo má divákom priniesť očarenie, zážitok a...

Do rúk sa mi dostala pracovná verzia rozhlasovej hry Karola Horáka Spätné zrkadlo (hru realizovalo košické štúdio). Žiaľ, ale možno aj chvalabohu, mi z Košíc nedošiel ani upravený scenár, ani záznam z vysielania. Je prirodzené, že realizácia môže pohnúť autorským textom v jeho prospech i neprospech. A navyše o rozhlasovej hre by sa malo písať až po jej vypočutí. Napriek tomu sa...

Ak si uvážime, ako macošsky zaobchádza s detským príjemcom televízia, ako Ministerstvo školstva pomaly, ale isto odsúva zodpovednosť za mimoškolskú a kultúrnu činnosť na plecia samospráv a rodičov, ako málo pozornosti sa venuje kultúre určenej deťom, potom sa nemožno čudovať jednostrannej zameranosti väčšej časti detí a mládeže na komerčnú tvorbu, počítačové hry a potulky po...

Niekto číta literatúru, niekto chodí do divadla a niekto, hoci to znie neuveriteľne, počúva rozhlasové hry. Ak pripustíme, že k rádiu vo štvrtok večer zasadne iba 0,5 percenta slovenskej populácie, aj tak je to neuveriteľných 25 000 poslucháčov. Ktorá kniha sa môže v súčasnosti porovnať s ciframi, akými disponujú médiá? Napriek tomu sa v denníkoch reflektujú knihy, premiéry...

Kategória

Autor