Reklama
Reklama

Archív článkov

Výraz „funny war“, ktorý sa zväčša prekladá ako „čudná“, „smiešna“ či „podivná“ vojna, začali používať americkí žurnalisti v jeseni 1939 po porážke Poľska a tento zvrat potom prevzali všetky svetové masmédiá. Je zaujímavé, že to isté slovo americkí žurnalisti teraz používajú na označenie Bushovej vojny proti Iraku. Nacisti označovali obsadené územie Poľska slovom francúzskeho...

Stalo sa to na sklonku panovania jedného francúzskeho kráľa, možno Ľudovíta XIV. Vyšla kniha o začiatočnom období jeho vlády. Jedna z dvorných dám povedala: „Ak klamú dejepisci o období, na ktoré sa ešte ako-tak pamätám, ako asi museli klamať napríklad historici v starom Grécku a starom Ríme!“ K povinnostiam dvornej dámy istotne nepatrilo študovať dejepis. Nevedela preto, že...

Na Slovenskom národnom povstaní bolo fenomenálne aj to, ako bleskovo sa zaplnilo vákuum slobodne mysliacich masmédií. Počas niekoľkých dní a týždňov vznikla úplná, pluralitná štruktúra dennej, centrálnej, regionálnej i miestnej tlače, rozhlas, tlačová agentúra, spravodajský film. Pritom sa ukázalo, že ľudia nie sú smädní iba po aktuálnych, neraz strohých informáciách z bojov na...

Porážka reformného procesu v Československu sa nekonala 21. augusta 1968. Sovietske vedenie vtedy chcelo jedným úderom zlikvidovať vtedajšie vedenie KSČ a ČSSR a okamžite ho nahradiť novým, ktoré by podľa „osvedčených“ receptov nastolilo v krajine „poriadok“. To, čo sa stalo v auguste 1968, nebolo však pre občanov ČSSR prehrou, ale morálnym víťazstvom. Lenže Moskva mala v našej...