Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Dr. Nadia Rosová (rodená Fialová), CSc., predsedníčka Mestského výboru v Hamiltone a členka Celokanadského výboru pre vzdelávanie o holokauste Narodila v Bratislave v roku 1938. Rané detstvo prežila v bratislavskom gete so starými rodičmi a matkou. Otec bol narukovaný v zahraničnej československej armáde. V roku 1944 ju odvliekli aj s matkou do Terezína. Po oslobodení strávila...

Kategória