Reklama
Reklama

Archív článkov

Igor Wasserberger: Fenomény súčasného jazzu. Hudobné centrum / Slovart, Bratislava 2003, 280 strán Neoceniteľnou aktivitou domáceho Hudobného centra je edičná a vydavateľská činnosť. Tá ponúka nielen pôodné publikácie encyklopedického a slovníkového charakteru, odborné texty či esejistické reflexie (Človek a umenie Jána Albrechta, Dráma hudby Romana Bergera). Vyhľadávanou sa...

Autor