Reklama
Reklama

Archív článkov

V článku o stom výročí narodenia spisovateľa Mila Urbana v Slove č. 36/2004 je nedopatrením chybná informácia o mieste narodenia P. O. Hviezdoslava. P. O. Hviezdoslav sa, ako je známe, narodil vo Vyšnom Kubíne, a nie v horárni blízko Rabčíc pod Babou horou. Horáreň, v ktorej neskôr vyrastal Milo Urban, Hviezdoslav poznal a navštevoval v období, keď žil v neďalekom Námestove....

Autor