Reklama
Reklama

Archív článkov

Z viacerých samostatných úvah je ako mozaika vyskladaná kniha švajčiarskeho psychiatra a literárneho vedca Jeana Starobinského (1920) Symboly rozumu. Kniha, ktorá v origináli vyšla už v roku 1973, vypovedá o rozličných kultúrnych a spoločenských javoch, ktoré sa viažu k roku 1789 a k francúzskej revolúcii. Každý z týchto javov svojím vlastným spôsobom reflektoval zlomový bod...

Autor