Reklama
Reklama

Archív článkov

Odborná ekonomická verejnosť sa zhoduje v názore, že rozvoj informačnej spoločnosti a rast investícií do IT sektora pôsobia ako hnací motor ekonomického rastu a majú priaznivý vplyv na tvorbu nových pracovných miest. Túto skutočnosť potvrdila aj štúdia „Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosť“, ktorú spracoval kolektív Ústavu slovenskej a svetovej...