Reklama
Reklama

Archív článkov

Zatiaľ čo v prírodných vedách a filozofii došlo v 20. storočí k prehodnoteniu príčinnosti, v ekonómii je chápanie kauzality nemenné. Hoci o príčinnosť medzi ekonomickými veličinami sa vedú spory, niet pochybností, že ekonómia vie príčinnosť určiť. Bližšie preskúmanie logiky ekonomickej analýzy pritom ukazuje, že v ekonómii nie je príčina ani len teoreticky určiteľná, pričom...

Kategória

Autor