Reklama
Reklama

Archív článkov

Málokedy sa stane, že môžeme byť pri tom, keď sa rodí nová špecializácia spoločenskovedného výskumu. No teraz sa to deje: otvára sa priestor pre nové odvetvie politológie. Začína vznikať naša domáca politická psychológia. Presnejšie povedané, na Slovensku a v Čechách sa otvoril priestor pre cieľavedomé vedné bádanie v oblasti psychológie politiky. Prvotným impulzom, ktorý...

Autor