Reklama
Reklama

Archív článkov

Uvedením celovečerného švajčiarskeho filmu Vojnový fotograf režiséra, producenta a scenáristu Christiana Freia (1. 9.) otvorila Slovenská televízia na druhom okruhu cyklus desiatich dokumentov zo série Jeden svet, ktorú pripravilo občianske združenie Človek v ohrození. Pôsobivé grafické logo tohto združenia so symbolom bezmocného človiečika, vystierajúceho ruky o pomoc, budeme...

Najmladším zo štvorice maturantov Kráľovského maďarského katolíckeho gymnázia bol Alexander Albrecht (1885 – 1958). Jeho otec Johann Albrecht pochádzal z Bratislavy, no ako začínajúci pedagóg dostal umiestenku do Aradu (dnes Rumunsko), a tak sa Alexander narodil práve tam. Do Bratislavy sa rodiny vrátila až po dvoch rokoch, otec potom pôsobil ako pedagóg klasických predmetov a...

Z viacerých samostatných úvah je ako mozaika vyskladaná kniha švajčiarskeho psychiatra a literárneho vedca Jeana Starobinského (1920) Symboly rozumu. Kniha, ktorá v origináli vyšla už v roku 1973, vypovedá o rozličných kultúrnych a spoločenských javoch, ktoré sa viažu k roku 1789 a k francúzskej revolúcii. Každý z týchto javov svojím vlastným spôsobom reflektoval zlomový bod...

Amélie Nothomb sa narodila v roku 1967 v Kobe v Japonsku. V tejto i iných krajinách prežila ako dcéra diplomata detstvo a mladosť, kým sa ako sedemnásťročná nevrátila do krajiny rodičov - Belgicka. Jej v poradí už de- viata kniha Metafyzika trubíc (Métaphysique des tubes) je autobiografiou obdobia od narodenia do troch rokov. Útla knižočka, ktorú vydalo Vydavateľstvo PT Alberta...

OS – Fórum občianskej spoločnosti 1 - 2/2004. „Nové štáty Európskej únie môžu obohatiť starú Európu v dvoch rovinách,“ hovorí Shlomo Avineri, profesor politických vied na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v rozhovore Pamäť je niekedy silnejšia ako realita. „Jednak počtom svojich obyvateľov oslabia doterajších hegemónov Francúzsko a Nemecko, čím sa stane únia oveľa...

Igor Wasserberger: Fenomény súčasného jazzu. Hudobné centrum / Slovart, Bratislava 2003, 280 strán Neoceniteľnou aktivitou domáceho Hudobného centra je edičná a vydavateľská činnosť. Tá ponúka nielen pôodné publikácie encyklopedického a slovníkového charakteru, odborné texty či esejistické reflexie (Človek a umenie Jána Albrechta, Dráma hudby Romana Bergera). Vyhľadávanou sa...

Tohtoročný festival európskych divadiel Divadelná Nitra 2004 sa uskutoční v dňoch 24. – 29. septembra. Tentokrát sa v záhlaví festivalu objavilo heslo Hľadanie hodnôt a je adresované divákom, ktorých nebaví život bez umenia. Podľa slov riaditeľky festivalu Dari- ny Károvej divadelné predstavenia budú hlásateľmi citu, morálky a krásna, čo má divákom priniesť očarenie, zážitok a...

Gary P. Radford: Eco. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava 2004, 112 s., 199 Sk Gary P. Radford sa rozhodol, že bude nie len písať o Umbertovi Ecovi, ale že bude písať podľa teórie Umberta Eca. Ak teda Eco hovorí, že čitateľovi sa neprihovára autor, ale samotný text, Radford sa podľa toho správa: „Milý čitateľ, vitaj v texte o Umbertovi Ecovi. Dovoľ, aby som sa ti...

Okrem toho, že si herečka v divadle Stoka, stíhaš spievať v kapele. Myslím, že budeš súhlasiť, keď poviem, že súčasná slovenská hudobná scéna stagnuje a neprináša nič nové. Opakujú sa osvedčené a ošúchané schémy. V čom vidíš príčinu tejto krízy? - Mám pocit, že ľudia, ktorí o týchto veciach rozhodujú, teda dramaturgovia v rádiách, šéfovia vydavateľstiev a podobní, sú buď...

V článku o stom výročí narodenia spisovateľa Mila Urbana v Slove č. 36/2004 je nedopatrením chybná informácia o mieste narodenia P. O. Hviezdoslava. P. O. Hviezdoslav sa, ako je známe, narodil vo Vyšnom Kubíne, a nie v horárni blízko Rabčíc pod Babou horou. Horáreň, v ktorej neskôr vyrastal Milo Urban, Hviezdoslav poznal a navštevoval v období, keď žil v neďalekom Námestove....

Text prednášky Josefa Froneka vznikol tesne po tragédii 9. 11. Svoju pôsobivú aktuálnosť nestratil ani dnes, a to z dvoch dôvodov: Tým prvým je varovanie zo skúsenosti s dejinami, ktore vyslovil nemecký mysliteľ G. W. F. Hegel: o skutočnom význame dejín sa dozvieme viac z nechcených dôsledkov než z priamych úmyslov ich aktérov. Ako už naznačuje názov eseje, Démon súhlasu,...

Na Slovenskom národnom povstaní bolo fenomenálne aj to, ako bleskovo sa zaplnilo vákuum slobodne mysliacich masmédií. Počas niekoľkých dní a týždňov vznikla úplná, pluralitná štruktúra dennej, centrálnej, regionálnej i miestnej tlače, rozhlas, tlačová agentúra, spravodajský film. Pritom sa ukázalo, že ľudia nie sú smädní iba po aktuálnych, neraz strohých informáciách z bojov na...

Vždy na konci augusta sa rakúska dedinka Alpbach stáva jedným z intelektuálnych centier Európy. Už od roku 1945 sa v nej stretávajú vedci, umelci, novinári a politici a diskutujú o základných otázkach našej doby. Generálna téma tohtoročného stretnutia znela: Hranice a ich prekračovanie. V rámci tejto témy sa diskutovalo aj o úlohe médií. Úvahy o pozíciách tlačových agentúr,...

Zmysel európskej integrácie Skutočný život často predstihuje tragiku gréckej mytológie a tragédie. V gréckej mytológii bola Európa raz unesená „bohom bohov“ Diom na Krétu. Skutočný osud nášho kontinentu bol však neporovnateľne tvrdší a brutálnejší. Rád by som sa vyhol historickým exkurzom, a tak odkážem na dva mimoriadne kruté únosy Európy. Európa bola v 20. storočí unesená...

Zatiaľ čo v prírodných vedách a filozofii došlo v 20. storočí k prehodnoteniu príčinnosti, v ekonómii je chápanie kauzality nemenné. Hoci o príčinnosť medzi ekonomickými veličinami sa vedú spory, niet pochybností, že ekonómia vie príčinnosť určiť. Bližšie preskúmanie logiky ekonomickej analýzy pritom ukazuje, že v ekonómii nie je príčina ani len teoreticky určiteľná, pričom...

Moja pôvodná reakcia na 11. september bola kombináciou šoku, cynizmu a naivity. Šoku: nad tým masakrom, strašnou rozhodnosťou fanatikov zomierať a zabíjať masy a desivým prízrakom lietadiel plných ľudí vybuchujúcich v plameňoch a rozpadajúcich sa Dvojičiek. Cynizmu: v reakcii na tvrdenie vlády a médií o ich prekvapení z veľkého útoku namiereného na Spojené štáty z arabského...

V postsovietskej Strednej Ázii nie je jednoduchá situácia. Terorizmus, drogy, nostalgia po Sovietskom zväze a ešte k tomu „akési“ voľby... Kirgizsko nie je výnimkou. Politický systém, ktorý tu bol za 13 rokov vybudovaný, je charakterizovaný zlými vzťahmi predstaviteľmi moci a opozície. To by bolo, samozrejme, normálne, lenže moc absolútne kontroluje politickú situáciu, a tak...

Udalosti v Beslane opätovne upriamili pozornosť na oblasť severného Kaukazu, kde už trinásť rokov s istými prestávkami pokračuje ozbrojený konflikt v Čečensku. Obviňovať pritom Ruskú federáciu, že nedokáže riešiť čečenský problém, nie je korektné. S analogickou situáciou v Severnom Írsku, na Korzike a v Baskicku si nedokázali poradiť ani omnoho zrelšie demokracie – Spojené...

Pozorovať jednotlivé krajiny sveta pri tom, ako sa vyrovnávajú s následkami novej éry terorizmu, v ktorej sme uviazli po 11. septembri 2001, je zaujímavé i poučné. Zďaleka sa nepodobajú na jednotný šík, ktorý sa zomkol za Spojenými štátmi pri vedení vojny so svetovým te- rorizmom. Integrujú sa však branné a bezpečnostné zložky krajín tzv. svetového spoločenstva. Štátov máme na...

„V podstate všetko po starom,“ takto by sa dal jednou vetou opísať prvý týždeň schôdze NR SR po letnej prestávke. Formálna väčšina v parlamente akože naďalej neexistuje, vraj ju nemá ani koalícia ani opozícia. Záhadne však tak ako pred prázdninami prechádza drvivá väčšina vládnych zákonov. Premiér teda zväčša zabezpečuje usilovne, zatiaľ to ako-tak vychádza. Pokračuje tak...

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac chce okradnúť Slovákov o miliardy. Pripravil „reformu“ , po ktorej budeme povinne platiť zdravotné poistenie, ale o jeho využití nebudeme môcť rozhodovať. Dokonca ani len prostredníctvom svojich poslancov. Miliardy dostanú súkromné akciovky, na ktoré občania nebudú mať žiadny vplyv. Minister ako vládca nad pacientmi. „Zákon o liečebnom...

V sobotu 7. 8. 2004 odvysielala Slovenská televízia v Televíznych novinách príspevok o financovaní cirkví, v ktorom vystúpila aj pracovníčka Ústavu štátu a práva JUDr. Katarína Zavacká. Ako historička práva pracujúca v SAV vyslovila názor vychádzajúci z poznatkov, ktoré získala pri svojej vedeckej práci. Na jej vystúpenie, v ktorom sa zmienila o odluke cirkvi od štátu,...

Od začiatku augusta ponúka Slovak Telecom svojim zákazníkom službu Rodinný internet. Táto služba umožňuje pripojenie do internetu bez toho, aby surfujúci musel „strážiť“ svoj telefónny účet. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že zásluhou nie celkom korektnej reklamy v médiách sa záujemca môže pri jej prípadnom objednávaní dočkať nemilého prekvapenia. Poďme sa teda pozrieť na...

Keď Zuzana Cingeľová začala s protestnou hladovkou, zavolali z STV, či im potvrdím, že hladovka je citové vydieranie spoločnosti. Hovorila som niečo o citovo vychladnutej dobe, veď o Zuzane Cingeľovej som vedela málo; iba to, že napriek tomu, že jednotlivec má len málo možností presadiť riešenie toho, čo považuje za dôležité, neváhala adresovať vláde päť požiadaviek a veľmi...

Trochu osobný úvod... Keď som šiel prvý raz pred Úrad vlády za pani Cingeľovou, nevedel som, čo mám čakať. O jej prípade som mal pár kusých informácií z médií. Keď mi rozprávala svoj príbeh, často som nevedel, ako reagovať...

V celom prípade možno písať o mnohých veciach – ako o ňom informovali médiá, ako sa k celej veci postavila vláda alebo politické...

Stránky