Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Prednedávnom sa ma Peter Macsovszky spýtal, či by som nenapísal Krčmovú reč. Povedal som mu, že nie som krčmový typ, ani nepamätám, kedy som bol v krčme. Pravdu povediac, ani jeho si v krčme predstaviť neviem. Možno mám slabú fantáziu, ale vždy sa stretávame v kaviarni. Peter mi povedal, že kvôli tomu do krčmy chodiť netreba, že ide väčšmi o spôsob uvažovania a štýl vyjadrenia...

Podľa nových výsledkov Ústavu výskumu verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR sa tri pätiny opýtaných na Slovensku nezaujímajú o udalosti z 21. augusta roku 1968, keď na územie niekdajšieho Československa vstúpilo päťstotisíc ozbrojených príslušníkov cudzích armád pod zámienkou chrániť našu krajinu pred kontrarevolúciou. Tie dve pätiny, ktoré sa o vec zaujímajú, predstavujú...

Hudobný život Bratislavy v 19. storočí bol doménou domáceho meštianstva. Po presťahovaní štátnych inštitúcií do Pešti a zrušení kontemplatívnych reholí sa meštianstvo stalo hlavným organizátorom i príjemcom hudobného života, pričom sa nemohlo oprieť o nijakú domácu osobnosť nadregionálneho významu. Mestské divadlo, Cirkevno-hudobný spolok, hudobná škola, vojenské hudby...

Letná filmová škola v Uherskom Hradišti patrí už tradične medzi to najlepšie, čo nám kultúrne, alebo konkrétne filmové leto ponúka. Tento ročník nebol výnimkou. A to LFŠ oslávila už svoje tridsiate narodeniny. Trošku paradoxne, keď si uvedomíme, že hlavnými témami bolo tentoraz detstvo a rozprávky. Poďme však pekne poporiadku. Od začiatkov po súčasnosť Myšlienka usporiadania...

V novembri 2003 Klub Spoločnosti L. Novomeského v Nitre vyhlásil prvý ročník literárnej súťaže mladých autorov „Novomeského Nitra“. Konala sa k 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského, talentovaného slovenského básnika, ktorý svojím významom, činmi i dielom prekročil národné hranice a dosiahol európsky rozmer. Záštitu nad podujatím prevzali Mgr. Ferdinand Vitek, primátor...

Předsevzetí napsat pár řádek na téma z podtitulu mně ovšem zprvu připadalo jako úmysl vozit dříví do lesa. Úzké sepětí velké slovenské osobnosti s českým tvůrčím hnutím bylo přece mnohokrát deklarováno samými básníky (za všecky Seifert: ...byli jsme přátelé a měli jsme se rádi) a promrskáno v literatuře o nich; Karol Rosenbaum, Štefan Drug a jiní zaregistrovali a zpřístupnili...

Počas IX. zjazdu KSČ (Praha, máj 1949) požiadal vedúci kultúrno-propagačného oddelenia Komunistickej strany Slovenska Július Šefránek okrem iných aj vtedajšieho ministra zahraničia Vladimíra Clementisa o príspevok do chystaného zborníka spomienok k 25. výročiu založenia skupiny a časopisu DAV. Tlmočil pritom žiadosť povereníka školstva a osvety Laca Novomeského, aby zdôraznil...

Nechce sa mi veriť, že techniku koláže vynašli kubisti a dadaisti. Niečo mi našepkáva, že musí mať oveľa skorší pôvod. Vieš o tom niečo? - Kubisti a dadaisti, predovšetkým však surrealisti, vlastne presnejšie ich medializátori a teoretici iba označili svoju techniku spôsobom, akým sa vyvíja celá evolúcia a akým pracuje aj ľudský mozog. Naše vnímanie, rozmýšlanie a najmä sny sú...

Keď sa už púšťame do hovorenia o turizme, nespájajme ho s kultúrou. Donedávna som turizmu veril, bol som jeho aktívnym účastníkom. O kultúre viem len to, čo som si zapamätal z detstva: patrí sa byť kultúrny. V detstve sa kultúra spájala s existenciou kultúrnych domov. Čo sa vám vybaví, keď poviem: kultúrny dom? Aká inštitúcia, aký svätostánok? Ustanovizeň, ktorá sa stará o...

Keď sa hovorí o Slovenskom národnom povstaní, zvykne sa spomenúť úloha Slobodného slovenského vysielača, najmä jeho podiel na mobilizácii občanov do odboja. Hodne sa napísalo aj o protipovstaleckých silách, no v tomto prípade sa zabúda na protivníka, ktorý na prelome leta a jesene 1944 zvádzal boj s povstalcami na rozhlasových vlnách. Uvažovanie slovenského poslucháča vtedy...

Už som viac ráz písal o tom, čo dokážu vyvádzať windows od Billa Gatesa. Odporúčanou alternatívou je Linux. Neodolal som a nainštaloval poslednú verziu linuxového systému Mandrake. Zistil som, že kancelársky balík Open Office je už lokalizovaný do slovenčiny a že v ňom možno pracovať aj s textami, ktoré boli napísané vo windowsovom Worde. Spojenie na internete bolo...

Je tu čas, ktorý mnohí z nás trávia s napätím pred televízorom, obhrýzajú si nechty, či nadávajú na Francúzov a ich protesty. Je tu čas olympiády. Aj Yeti chce byť „in“ a organizuje svoju vlastnú olympiádu „Ylympics“ ktorú nájdete na stránke http://www.onlinehry.sk/hra.aspx?game=1076. Yetiho olympiáda by vás načas mohla odtrhnúť od televízora, prípadne, ak si to dobre...

Americký matematik Milton Sirotta svojho času vytvoril pozoruhodné číslo. Skladá sa z číslovky 1, po ktorej nasleduje 100 núl, a nazval ho Googol. Toto číslo definuje takú obrovskú hodnotu, že toľko nie je dokonca ani častíc prachu vo vesmíre. Práve tento fakt inšpiroval dvoch mladých Američanov, ktorí si predsavzali, že práve oni usporiadajú nespočítateľné, zdanlivo nekonečné...

„Autorka článku „Ako chodiť po kanáloch“ Miroslava Kodoňová sa v minulom čísle týždenníka Slovo zamýšľa nad zaradením 5 nových programov, ktoré od 1. júna zaviedla v káblových sieťach do svojej ponuky spoločnosť UPC Slovensko bez zmeny ceny. Len na pripomenutie, ide o Discovery Channel, Reality TV, Romantica, Arirang TV a Private Blue. O Discovery Channel, ktorý patrí medzi...

Potreba akcieschopnej, modernej socialistickej strany je stále akútnejšia. Súvisí s ťaživou sociálnou situáciou a hľadaním východísk z nej. Nevyhnutné, ale tvrdo pravicovo orientované reformy, ktorých záťaž nesú široké vrstvy občanov žijúcich na hranici sociálnej únosnosti, si nesporne vyžadujú alternatívu v podobe ľavicových riešení a sociálne únosných reforiem. Občan by mal...

Pár týždňov, ktoré sme strávili vyučovaním angličtiny na strednej škole v Thajsku, nám dokázalo, že naozaj netreba nikdy zabúdať na heslo „expect the unexpected“ – očakávaj neočakávané. 31. máj – Deň v škole O ôsmej ráno sa začína otvárací ceremoniál – žiaci si na trávnatom nádvorí nastúpia do radov podľa ročníka – rad chlapci, rad dievčatá, rad chlapci… pred nimi je...

Základnou úlohou zákona je chrániť jednotlivca pred násilím štátu. Sudcovia, ktorí neplnia tento princíp, musia byť odvolaní. V tieni svojvoľného väznenia slobodné spoločnosti proste prestávajú existovať. Keď Najvyšší súd nakoniec vyniesol svoje rozhodnutie v prípade Jásira Hamdiho, americkí liberáli boli nadšení. Zo všetkých smerov sa sypali vodopády chvály. „Nakoniec súd...

Referendum vo Venezuele sa skončilo víťazstvom prezidenta Chavéza, jeho budúcnosť je však naďalej neistá. V Latinskej Amerike sa neoplatí mať ambicióznu sociálnu politiku. Venezuela na chvíľu zapĺňala predné stránky novín keď sa opozícii nepodarilo zosadiť prezidenta Chavéza vojenským pučom ani štrajkom manažmentu ropných spoločností, rozhodla sa nakoniec skúsiť ústavnú cestu...

Vládna pravica sa v kapitalistickom režime usiluje udržať si svoju moc aj zneužívaním médií a tzv. masírovaním mozgov. Odhalenie, že hrozby útokov na newyorské ciele sú staré už štyri roky, svedčí o tom, že napríklad George Bush sa nezastaví pred žiadnou lžou, aby mohol zmanipulovať verejnú mienku. Podľa analytického inštitútu Centre for American Progress (CAP) mu pritom...

Robert Fico, predseda strany Smer V sobotu 21. augusta prišiel na stretnutie Mladých sociálnych demokratov diskutovať predseda strany Smer Robert Fico. Týždenník SLOVO uverejňuje skrátený záznam tejto diskusie. Pri vzniku Smeru v roku 1999 nemôže nik pochybovať, že som ho zakladal ako politik so silným ľavicovým zázemím. Odišiel som zo Strany demokratickej ľavice a v politike...

Americký prezident navrhol rozsiahle preskupenie vojenských jednotiek a základní USA vo svete. Drastická redukcia postihne Nemecko a Južnú Kóreu. Zmysluplnosť Bushovej vízie napadol jeho protikandidát John Kerry s varovaním, že oslabia zväzky s tradičnými spojencami. Čo ak si chce Amerika naozaj uvoľniť ruky? Nebolo by to prekvapujúce. Z pohľadu Bieleho domu by tomu nechýbalo...

Nemý svedok – tak zvyknú v USA označovať v justičnom žargóne legálne odpočuté nahrávky z telefonických hovorov, ktoré často spoločne s ďalšími nepriamymi dôkazmi dokážu poslať za mreže na doživotie či na elektrické kreslo nejedného zločinca. Práve telefonáty ako dôkaz jednoznačne vyvrátia tvrdenia obžalovaného a presvedčia súdy a porotu nielen v USA, ale i v našich končinách o...

V podstate by nešlo o nič výnimočné. Korupcia v samospráve. Niečo, o čom sa tu pomerne dlho nehovorilo, ale s postupom času došlo aj na ňu. Takých káuz ako táto, račianska päťmiliónová, tu bolo, je a bude ešte neúrekom. Pikantné to začína byť až následne. Kauza sa priamo a bytostne týka politického funkcionára strany, ktorá si ako kľúčovú súčasť svojho profilu zvolila očistu...

Strata zamestnania je pre mnohých ľudí tou najtrpkejšou životnou skúškou. Človek, ktorý bez pozitívneho výsledku vystriedal už desiatky kľučiek na dverách nových zamestnávateľov, v kútiku duše očakáva, že mu v jeho ťažkej situácií pomôže aspoň štát. Ďalšia blamáž pre Slovensko Cez aktívne nástroje podpory politiky trhu práce môže vláda SR finančne motivovať zamestnávateľov,...

Šport vedie človeka k sebadisciplíne a vytrvalosti. Úspech v ňom sa dostaví len tvrdou a poctivou prácou. Kondíciu nenadobudneme za dva dni, ani za dva týždne. Tréning je potrebné naplánovať si, rozdeliť na fázy, dodržiavať harmonogram. Stanoviť si jasný cieľ, prioritu a v jej mene konať. Jednou z takýchto priorít môže byť aj účasť na olympijských hrách. Politika si rovnako ako...