Reklama
Reklama

Archív článkov

V druhej polovici 18. storočia došlo k premenám európskej spoločnosti, ktoré pripravili revolučný kvas 19. storočia. Vrenie v oblasti myslenia vyústilo do fenoménu osvietenstva, ktoré postavilo do centra pozornosti človeka rozum. Zmeny spoločnosti priniesli meštianstvu celkom nové perspektívy, konfrontácia so šľachtou sa stala otázkou času. Hudba, sprevádzajúca tieto premeny,...

Prednedávnom som sa rozhodol, že s písaním krčmových rečí skončím. Trávil som dlhší čas mimo hraníc Slovenska (napísal by som, že aj mimo Európy, ale nie som si istý, či to, čo som tu nechal, bola už alebo ešte Európa a tým nemyslím len našu ľúbenú republiku) a tam mi doklaplo, že vkladanie sa do rubriky šenkového tliachania je zbytočný výdaj energie. Svet (a najmä Slovensko)...

V tichosti a diskrétne nainštalovali teraz do vybraných domácností škatuľky zvané peoplemetre, a čoskoro sa rozbehne naživo ten pravý konkurenčný boj medzi komerčnými a verejnoprávnou televíziou. Tajné je, kde a kto má tieto zariadenia na meranie sledovanosti konkrétneho vysielateľa v obývačke. Ale ich prostredníctvom polotajne získané údaje sa nám budú predkladať ako jediné...

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov pripravilo výstavu diela umelca Ernsta Augusta Zimmermanna, uznávaného majstra grafického umenia, ktorý ako Durínčan karpatskonemeckého pôvodu stavia dôležité mosty medzi starou a novou domovinou v zjednocujúcej sa Európe. Ernst August Zimmermann, osvetár, galerista, tlačiar a umelec, ktorý v súčasnosti prežíva roky svojej estetickej...

Už 15-ty rok sa VŠMU v Bratislave stalo na pár dní (26. 6. – 30. 6.) centrom študentov divadelných škôl z celého sveta. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU. Projekt Istropolitana pôvodne vznikol ako nesúťažná prehliadka divadelnej tvorby dramatických škôl voľakedajšieho socialistického bloku. Netrvalo dlho a festivalová dramaturgia...

Dve autorky, ktorých mená nie sú, dosiaľ, veľmi frekventované na slovenskej výtvarnej scéne Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková – prezentujú v galérii Médium pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave svoj spoločný výstavný projekt s názvom SOMEONE IN BETWEEN (1.7. – 31.7. 2004). Výtvarníčky inštalovali v miestnostiach galérie súbor textových animácií. Niektoré z...

V 18. storočí došlo v súvislosti s osvietenstvom, reformami a revolúciami k hlbokým zmenám, ktoré urýchlili sekularizáciu celej spoločnosti. Tá sa výrazne premietla do oblasti kriminálnej politiky a trestného práva. Kniha Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa (ARGO), stojaca na pomedzí medzi dejinami ideí a kultúrnou antropológiou, sa podrobne zaoberá premenou...

1. Knihy sa nebezpečne hromadia. Sú nečitateľné, lebo ich je priveľa. Sú ako vrcholy pohoria, na hociktorý môžeš vyjsť, namáhavo a so sústredením rozptyľujúcich sa síl, ale: nemôžeš vyjsť na všetky. Čím väčšia je knižnica, tým viac je kníh, ktoré neprečítaš. „Literatúra“ je rast nečítaného, nečitateľného. Čerstvá kniha je nádejná ako dievča. Azda vzruší, azda sa bude zjavovať v...

Na našom knižnom trhu nesporne chýbajú knihy o mysliteľoch (mám na mysli knihy prvej informácie, t. j. životopis, stručný prehľad diela, základné bibliografické údaje a pod.), ktorí výrazným spôsobom svojím dielom ovplyvnili súčasné filozofické a vedecké myslenie. Vyplniť túto medzeru sa podujalo vydavateľstvo PT. Vydavatelia a editor tohto projektu Egon Gál sa rozhodli...

Čo to máš v ruke? - V ruke mám knihu, držím ju. Je podlhovastá, má mäkký obal. Nechápem však, prečo sa pýtaš, čo mám v ruke, veď predsa vidíš, že v nej mám knihu. Alebo nevidíš? Tú knihu… Chápem však, že sa pýtaš kvôli čitateľovi; on predsa nemôže vidieť, čo držím v ruke, akože nemôže vidieť ani to, ako dnes vyzerám a kde to vlastne vysedávame… (Smiech.) Teraz sa určite budeš...

Občas je smutno. Smútok sa znesie na krajinu, v ktorej čírou náhodou prebývam, a usadí sa tu akoby navždy. Vtedy som ho plný. Ale nie som z toho smutný. Viem, že keby som prebýval niekde inde, bol by som plný nejakého iného smútku, ktorý by sa zniesol práve tam, a ako človek, ktorý má celkom pochopiteľný strach z neznámeho, som vďačný práve za tento konkrétny smútok, s ktorým...

Britský novinár a historik Alexander Werth napísal, že máloktoré vzťahy medzi dvoma národmi sú také komplikované ako medzi Poliakmi a Rusmi, akoby na nich ležalo akési odveké prekliatie. Bol by to dlhý výpočet historických udalostí, ktoré môže jeden národ vyčítať druhému. Ak by sme sa obmedzili iba na 20. storočie, krátko po tom, čo bol obnovený po prvej svetovej vojne poľský...

Pootvoriť dvere Ako teda v praxi v kresťanskom spoločenstve podať ruku tým homosexuálne orientovaným, ktorí o to stoja? Azda len náčrt, zopár bodov, ťahov štetcom; láska je už vynaliezavá... A nenásilná. To je jej najväčšou silou. I slabosťou. Teda – rizikom. Aby však vôbec nejaký homosexuálny človek mal záujem zastaviť sa pri dverách Ježišových učeníkov, mali by tí „vysielať...

Francie nikdy neměla svého Shakespeara, neméně velká dramata se však odehrávala v její skutečnosti – v jejích dějinách. Jedno z takových dramat se odehrálo právě před dvěma sty deseti lety v Paříži, v hlavním městě tehdy již téměř dva roky staré Francouzské republiky. Do dějin vstoupilo drama pod názvem Thermidor, přesněji 9. thermidor roku II, dle data a názvu tehdy platného...

„Tu sa končí Francúzsko, tu sa začína Auvergne“, stojí na zhrdzavenom cestnom označení. Ide o vtipnú pohľadnicu, ktorá Slovákom veľa nehovorí. S trochou cestovateľských skúseností s Francúzskom však určite súhlasne prikývnete a minimálne sa pousmejete. Auvergne je jeden z regiónov vo Francúzsku. V Clermont-Ferrand, jeho hlavnom meste, som strávila takmer desať mesiacov svojho...

Na konci druhej svetovej vojny som bol riaditeľom pre výskumy všeobecných následkov strategického bombardovania Spojených štátov – vtedy sa to volalo „Usbus“. Viedol som veľký profesionálny tím ekonómov, ktorý hodnotil vojenské a ekonomické dosahy bombardovania Nemecka. Strategické bombardovania nemeckého priemyslu, dopravy a miest však bolo veľkým sklamaním. Útoky na fabriky...

Terorizmus sa stal jednou z hlavných príčin vyvolávajúcich vážne a reálne hrozby pre bezpečnosť. Nie je druhom guerilly ani ideológiou fanatikov či politickým hnutím extrémistov. Je sprievodným javom vývoja spoločnosti. Vyjadruje politické, náboženské, filozofické presvedčenie istej skupiny ľudí, ktorí sa terorizmom snažia ovplyvniť verejnú mienku a nehumánnym spôsobom...

Poradcovia či predstavitelia „nezávislých“ organizácií, ktorí lobovali za inváziu do Iraku, dnes zarábajú desaťtisíce dolárov na províziách za to, že podnikateľom pomáhajú získavať zaujímavé kontrakty v Iraku. Zatiaľ čo boje v Iraku pokračujú a desiatky Iračanov, ale aj vojakov či rukojemníkov rôznych národností denne umierajú, títo ľudia už sa o „demokratizáciu“ a „...

Bezprostredná perspektíva členstva v EÚ dnes presunula ohnisko pozornosti z formálnych a minimálnych požiadaviek Únie na praktickú a rovnako tak teoretickú prípravu na efektívne členstvo krajín strednej a východnej Európy, v zmysle Lisabonskej stratégie. (Dokončenie z minulého čísla) Efektívne členstvo možno definovať ako schopnosť konkurencie v najširšom zmysle slova. Pre...

Ako si nažíva „europár“? Pozrime sa do sveta tých, ktorí využili možnosť slobodného pohybu v EÚ. Do sveta, ktorý nikdy neprestane prekvapovať. Altstadt, staré mesto a centrum Düsseldorfu, je skutočne medzinárodné. Môžete ísť vo štvrtok do McLaughnis, írskeho baru na Andreasstraße na študentskú párty, Albo do Poco Loco na karaoke, či tancovať salsu na jednu z malých diskoték s...

Subcomandante Marcos, veliteľ Zapatistickej armády národného oslobodenia (EZLN) Pred desiatimi rokmi začala Zapatistická armáda národného oslobodenia na juhovýchode Mexika svoj boj za práva pôvodných obyvateľov a právo na odlišný spôsob života. Teraz nie je dôležité, ako kto povstanie EZLN hodnotí. Faktom ostáva, že zapatisti, ako sami seba nazývajú, zatiaľ odolali nástrahám,...

Na túto otázku odpovedal izraelský premiér Ariel Šaron jednoznačne: nie sú a mali by bezodkladne odísť do Izraela. Elyzejský palác si vyprosuje takéto tvrdé výroky o antisemitizme vo Francúzsku. Preháňal Šaron? Jeho vyjadrenia môžu znieť prehnane, ale nechýba im znepokojujúce zrnko pravdy. Pre tých Židov, ktorí chcú z krajiny galského kohúta odísť, je to zrnko neznesiteľným...

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) by mohla významne pomôcť českej sociálnej demokracii (ČSSD) v jej súčasnej kritickej situácii. Grossovci totiž akoby kopírovali viaceré chyby, ktoré SDĽ stáli jej politickú existenciu. Z minulosti ČSSD by sa, naopak, mala poučiť slovenská ľavica. Dozvedela by sa, ako sa z absolútnej nuly dostať na politický Olymp. Na politickom dne. O tom...

„Treba nástojčivo odsudzovať skutočnosť, že homosexuálne osoby boli a sú predmetom zlovoľných prejavov a násilných akcií. Podobné správanie si zaslúži odsúdenie od pastierov Cirkvi, kdekoľvek by bolo zistené. Tieto prejavy odhaľujú nedostatok úcty k druhým, poškodzujúci základné zásady, na ktorých sa zakladá zdravé občianske spolunažívanie. Dôstojnosť každej osoby musí byť vždy...

Čudesné výroky Vladimíra Palka, Pavla Hrušovského a Daniela Lipšica na adresy homosexuálov zostali visieť vo vzduchu. Nestali sa povestnou okrajovou udalosťou uhorkovej letnej sezóny. A to z viacerých dôvodov: Politici KDH znova ukázali, že politickej kultúre liberalizmu sa na Slovensku nedarí. Klasik by dnes zrejme povedal: Postkomunistický a slovenský katolícky svet obchádza...

Stránky

Autor