Reklama
Reklama

Archív článkov

prihováram sa Vám v mene celej organizácie Ľudia proti rasizmu. V mene ľudí, ktorí v sebe našli odvahu bojovať proti „chorobe“ zvanej rasizmus. Bojujeme proti nej už viac ako päť rokov. Naďalej budeme vyvíjať aktivity, prostredníctvom ktorých sa budeme stále snažiť 80 % obyvateľstva vysvetliť, že rasizmus je nezmysel. Že predsudky ubližujú každému, kto je ich obeťou, a...

Kategória

Autor