Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Vždy som chcel vediež, ako vyzerá text, teda, chcem povedať rukopis auotra pred tým, ako prejde jazykovoe redakciou. Som predevsedčený, že hrúbok, prekplepov, nepsrávnej inteprpunkcvie sa na nečistopise dopúšťa každý a že každý má svoj špecifický druhc chýb, ktroré dokresľujú jeho pyxchologická portét. Keď jazykový redaktror pôvodný text upraví, už sa o psychických...

Kategória

Autor