Reklama
Reklama

Archív článkov

Do akej miery je autorská stratégia knihy „Unglik“ odlišná od koncepcie predošlých poviedkových zbierok? Na začiatku môjho písania nikdy nestojí stratégia, skôr spontánny pocit či predstava, niekedy aj príbeh, ak pseudokauzálne súvislosti viditeľné „na povrchu“ ľahkomyseľne nazveme príbehom. Takto to ide text za textom. Normálny postup. Autorská stratégia, ak také čosi u mňa...

Nazrela som do Rozprávok Hermanna Hesseho. Náhodou a z rozmaru. Napriek pôvodnej skepse som ich neodložila. Zistila som, že rolu ich čitateľa nemusia povinne obsadiť len krehkolyrické typy večných detí. Už vôbec by som sem nemiešala slovíčko „infantilnosť“. Aj napriek raritnosti zaradenia autorovej najstaršej prózy. Dvoch bratov napísal v desiatich. Texty bez ohľadu na čas...

Kategória

Autor