Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Výmenná hra imaginárnej a symbolickej identifikácie, pod nadvládou identifikácie symbolickej, konštituuje mechanizmus, cez ktorý sa subjekt integruje do existujúceho socio-symbolického poľa – je to spôsob, akým prijíma určitý „mandát“. Problémom pritom je, že tento kruhový pohyb medzi symbolickou a imaginárnou identifikáciou sa nikdy neuskutočňuje bezo zvyšku. Vždy tu zostáva...

Kategória

Autor