Reklama
Reklama

Archív článkov

Hoci bol AIDS spočiatku vnímaný v národnom či medzinárodnom meradle, v posledných piatich rokoch sa stal zásadnou geopolitickou výzvou neoliberálnej globalizácie. Je genocídou 21. storočia? Vnímanie problému AIDS sa neustále vyvíja. Koncom 80. rokov a začiatkom 90. bol spájaný hlavne s bojom homosexuálnej komunity zastúpenej predovšetkým v organizácii Act Up. Boli to časy...