Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

V súčasnom období je jedna vec zrejmá a nepotrebuje ďalšie vysvetlenie: svet, prepojený narastajúcimi globalizačnými štruktúrami, je konfrontovaný výzvami, ktoré musíme riešiť spoločným úsilím. Tento svet musí vyvinúť nový spôsob rozhodovania o dôležitých otázkach a vytvoriť systém pravidiel na riadenie tohto procesu. Tento súbor pravidiel musí vychádzať zo spoločných hodnôt....

Skúmať politické miesto pre Boha je zaiste trochu nadnesené predsavzatie. Zrozumiteľnejšie by bolo hovoriť o politickom mieste pre náboženstvo alebo cirkev. Zaujímavejšie, a myslím, že aj prínosnejšie, je však predsa len hovoriť o politickom mieste pre Boha. Náboženstvo, kresťanské náboženstvo (netreba sa teraz púšťať do širších úvah, čo je náboženstvo) a cirkev sú napokon...

Oleksandr Oleksandrovič Moroz, líder Socialistickej strany Ukrajiny Narodil sa 29. februára 1944 v obci Buda v Kyjevskej oblasti. V roku 1965 ukončil Ukrajinskú poľnohospodársku akadémiu. Do roku 1976 pracoval ako poľnohospodársky inžinier v Kyjevskej a Žitomírskej oblasti. Zároveň prednášal na Taraščanskej strednej poľnohospodárskej škole. V rokoch 1979 – 1990 pôsobil v...

Súčasná diskusia o charaktere sociálno-ekonomického vývoja a o globalizácii je plná zahmlených politických klišé. Aby sme vôbec mohli dospieť k nejakým záverom, je dôležité prejsť na explicitnejšie sformulované východiská. Sociálna rétorika európskej ľavice (ľavice „tretej cesty“) a zároveň jej politická podpora radikálne neoliberálnych riešení (privatizácia, liberalizácia,...

Strana zelených sa navzdory očakávaniam dožíva tridsiatich rokov. My, ktorí sme ju videli zvnútra, sme pochybovali aj o tom, či prežije rok 1981 – a dočkať sa deväťdesiatych rokov bolo prekvapením i úľavou zároveň. Britský politický systém je voči novým stranám tradične nemilosrdný. Strana však prežila, ba dokonca rastie a zaznamenáva volebné úspechy: má siedmich poslancov v...

„Jediná vojna, ktorú môžeme viesť, je vojna proti hladu a vylúčenosti. Takúto vojnu sa oplatí vyhrať.“ Týmito slovami otváral brazílsky prezident Lula da Silva 22. kongres Socialistickej internacionály, ktorý sa koncom októbra konal v brazílskom Sao Paule. Toto štrnásťmiliónové veľkomesto s obrovskými sociálnymi a ekonomickými rozdielmi medzi obyvateľmi, s mrakodrapmi a...