Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Vážení Ľudia proti rasizmu, úvodom môjho listu Vás chcem všetkých čo najsrdečnejšie pozdraviť a zároveň Vám všetkým popriať veľa síl do Vašej neľahkej práce, ktorá je v dnešnej dobe veľmi potrebná a neoceniteľná. Mám rád všetkých ľudí bez rozdielu farby pleti, národnosti alebo dokonca vierovyznania a rád spoznávam ich kultúru, zvyky a krajiny z každej stránky, ale nevážim si...

Autor