Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Ziba Mir-Hooseini, antropologička orientujúca sa na islamskú spoločnosť

Hlavnou témou festivalu Jeden svet sú ľudské práva – a medzi ne patria aj práva žien. Ak sa v západnej spoločnosti spomenie diskriminácia žien, väčšine z nás automaticky napadnú moslimské krajiny. Mnohoženstvo, obmedzený pohyb na verejnosti, zahalená tvár – to všetko sú naše predstavy...

Autor