Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Ak je v Bratislave november už tradične v réžii Mesiaca fotografie, tak mimo priestorov galérií sa môžeme počas toho istého mesiaca stretnúť s umením prezentovaným na menej tradičnom médiu – bilbordoch. Tridsiateho októbra bola, a to nielen v Bratislave, ale vo väčšine prevažne východoeurópskych miest, simultánnymi vernisážami odštartovaná pilotná výstava projektu BILLBOART...

Národná rada SR schválila 11. novembra zákon, ktorým sa upravuje vyplácanie dávok v sociálnej núdzi. Návrh pochádzajúci z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa usiluje systémovo riešiť problém nezamestnanosti, respektíve riešiť problém závislosti osôb od dávok sociálnej pomoci. Súčasný systém, ako argumentujú tvorcovia zákona, ponecháva sociálne odkázaných bez...

Odbory vhodili kartu „predčasné voľby“ na rokovací stôl. Legitímnosť takéhoto krajného riešenia je podľa odborov zabezpečená „pretrvávajúcou ignoranciou konštruktívneho sociálneho dialógu, aroganciou moci a nekompetentnosťou vlády“, píše sa vo vyjadrení k petícii. Vláda svoju vlastnú pozíciu v tomto dialógu bráni argumentmi o nevyhnutnosti dokončenia už rozbehnutých reforiem...

Autor