Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Dušan Mitana: Slovenský poker. LCA, Bratislava 2003. Presne po desiatich rokoch sa opäť v novom vydaní objavuje zbierka jedného z najlepších slovenských poviedkárov Dušana Mitanu Slovenský poker. Kniha vychádza s rovnakým radením poviedok, aké bolo v pôvodnom vydaní, iba s nepatrnými úpravami. Touto zbierkou Mitana dokázal, že kvalitatívne ťažisko jeho tvorby skutočne leží v...