Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Súčasná diskusia o charaktere sociálno-ekonomického vývoja a o globalizácii je plná zahmlených politických klišé. Aby sme vôbec mohli dospieť k nejakým záverom, je dôležité prejsť na explicitnejšie sformulované východiská. Sociálna rétorika európskej ľavice (ľavice „tretej cesty“) a zároveň jej politická podpora radikálne neoliberálnych riešení (privatizácia, liberalizácia,...

Autor