Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Na ilustráciu zhrniem všetky slová, ktoré som pred odchodom v súvislosti s Kubou počul: diktatúra, Fidel, chudoba. Neverím však, že niekto, kto v tejto krajine bol a chce objektívne zhrnúť svoje pocity a zážitky, bude tieto slová tak frekventovane používať ako tí, ktorí tam neboli. Latinská Amerika a život v nej Kuba nie je demokratickým zriadením, aspoň nie takým, aké poznáme...

Písať serióznu reportáž o Kube sa takmer nedá. Môžete pospomínať svoje zážitky, môžete čitateľa zarmútiť, ale čomu sa nedá vyhnúť, je politický kontext, v ktorom sa musíte pohybovať, ak nechcete písať iba o počasí. Preto, ako sa to robí na úvod mládeži neprístupných filmov, upozorňujem, že ten, kto má zakódovanú dogmatickú predstavu o Kube a nechce ňou hýbať, nech nečíta ďalej...

Prežili sme zaujímavých štrnásť rokov. Mnohým z nás sa v zásade zdvojnásobil vek, pre niektorých je tento čas iba zlomkom ich niekoľkorežimového života. Najväčšmi ma však dnes zaujíma skupina ľudí, ktorých zachytil „bod zlomu“ v strede ich aktívneho života. Pracovali a tvorili vtedy a v obmenenej podobe tak robia aj dnes. Väčšinu z nich tvoria málo viditeľní a celkom bežní...

Autor